AKTUALITY

30.09.2020 08:41

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove začína tento týždeň vyučovací proces v zimnom semestri akademického roku 2020/2021. Preštudujte si pokyny k vyučovaniu. 

30.09.2020 08:41
09.09.2020 07:16

USMERNENIA K ŠÍRENIU KORONAVÍRUSU – AKTUALIZOVANÉ !!

09.09.2020 07:16
ISM Prešov | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
08.09.2020 11:31
Výučba v zimnom semestri 2020/2021

Výučba v zimnom semestri sa začína 28.9.2020.

08.09.2020 11:31
ISM Prešov | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
02.09.2020 07:45

Pre bližšie informácie prosím kliknite na názov oznamu.

02.09.2020 07:45
11.08.2020 10:19

V rámci predzápisu si študent zapisuje predmety - povinné, povinne voliteľné a výberové, ktoré bude študovať v nasledujúcom akademickom roku vrátane prenesených povinností. Na základe týchto informácií potom študent uskutoční konkrétny zápis na akademický rok 2020/2021 (podľa zverejneného harmonogramu – od 07. do 11.09.2020).

 

11.08.2020 10:19
28.07.2020 08:28

Všetkým absolventom, ktorí ukončili svoje vysokoškolské štúdium v termíne od 8. do 11. júna 2020, srdečne blahoželáme k úspešnému zvládnutiu štátnej záverečnej skúšky.

Doklady o ukončení štúdia budete mať k dispozícii v pracovných dňoch od 09.00 do 13.00 h na študijnom oddelení.

 

28.07.2020 08:28
POKYNY K MIMORIADNEJ SITUÁCII | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
27.03.2020 05:58

Komunikácia v rámci vyučovania bude počas krízových opatrení prebiehať elektronickou formou. Vyučujúci budú posielať e-mailovou formou študijné materiály všetkým študentom zo svojej študijnej skupiny. Študenti majú vo vlastnom záujme sledovať mailovú komunikáciu zo strany vyučujúcich, tak aby bola zachovaná kontinuita...

27.03.2020 05:58
Oznam k rigoróznemu konaniu „JAR 2020“ | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
27.03.2020 05:55

Oznam k rigoróznemu konaniu s termínom „JAR 2020“. Momentálne prebieha odovzdávanie rigoróznych prác s termínom JAR 2020. Vzhľadom na aktuálnu situáciu nie je možné určiť presný termín rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce. Avšak všetkým študentom, prihláseným na termín JAR 2020, ktorí už odovzdali rigoróznu prácu...

27.03.2020 05:55
USMERNENIE K VYKONANIU ŠTÁTNYCH ZÁVEREČNÝCH SKÚŠOK V AR 2019/2020 | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
25.01.2020 06:27

Tým, ktorých sa to týka prajeme ešte čo najskoršie úspešné dotiahnutie skúškového obdobia do zdarného konca a pre všetkých tiež upozornenie nezabudnúť na vyriešenie náležitostí týkajúcich sa školného. Zároveň všetkým prajeme úspešný štart do letného semestra 2020 na Vysokej škole medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove.

25.01.2020 06:27
Neboj sa výšky! | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
04.06.2019 06:27

Kvalitné manažérske vzdelanie sa dá dosiahnuť aj na Slovensku. Príkladom je škola ISM v Prešove - jediná zahraničná pobočka International School of Management - https://en.ism.de/. Aké je porovnanie nákladov na štúdium na Slovensku a v Nemecku? Ako súvisí módna prehliadka so štúdiom manažérov? A ďalšie zaujímavosti (nielen) o ISM...

04.06.2019 06:27
Inžiniersky program na ISM | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
28.05.2019 06:28

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove má schválený nový inžiniersky študijný program zameraný na ekonomiku a manažment. „Študijný program ekonomika a manažment v obchodnom podnikaní nám v uplynulých dňoch schválila akreditačná komisia, teraz už len čakáme na podpis ministerky školstva,“ neskrýva...

28.05.2019 06:28
© 2024 Všetky práva vyhradené pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.