AKADEMICKÝ SENÁT

Zloženie akademického senátu

Zloženie akademického senátu
JUDr. Dušan Čurila, PhD.
Predseda akademického senátu
PhDr. Katarína Radvanská
Podpredsedníčka akademického senátu za zamestnaneckú časť
Andrea Fertaľová
Tajomník akademického senátu
Členovia akademického senátu
doc. Ing. Viera Kuzmišinová, PhD.
Člen akademického senátu
Ing. Iveta Fekiač Sedláková, PhD.
Člen akademického senátu
PhDr. Viera Mokrišová, PhD., MBA
Člen akademického senátu
PhDr. ThLic. Ing. Jozef Polačko, PhD., MBA
Člen akademického senátu
 
Mgr. Katarína Dobránska Polačková
Člen akademického senátu
PhDr. Michaela Kmecová
Člen akademického senátu
Mgr. Michal Mašlej
Člen akademického senátu
doc. PhDr. Michal Bochin, CSc.
Člen akademického senátu
 
Klaudia Horváthová
Člen akademického senátu
Lukáš Pavúr
Člen akademického senátu
© 2022 Všetky práva vyhradené pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.