AKADEMICKÝ SENÁT

Zloženie akademického senátu

Zloženie akademického senátu
PhDr. ThLic. Ing. Jozef Polačko, PhD., MBA, docent
Predseda akademického senátu
PhDr. Katarína Radvanská
Podpredsedníčka akademického senátu za zamestnaneckú časť
PhDr. Ivana Mašlejová
Tajomník akademického senátu
Členovia akademického senátu
JUDr. Dušan Čurila, PhD.
Člen akademického senátu
Ing. Iveta Fekiač Sedláková, PhD.
Člen akademického senátu
PhDr. Viera Mokrišová, PhD., MBA
Člen akademického senátu
prof. Ing. Anna Šatanová, CSc.
Člen akademického senátu
 
doc. PhDr. Tomáš Koziak, PhD.
Člen akademického senátu
PhDr. Michaela Kmecová
Člen akademického senátu
Mgr. Michal Mašlej
Člen akademického senátu
Bc. Monika Brillová
Člen akademického senátu (študentská časť)
 
Bc. Tomáš Ňachaj
Podpredseda akademického senátu za študentskú časť
Bc. Marek Kaliňak
Člen akademického senátu (študentská časť)
Dominik Dobránsky
Člen akademického senátu (študentská časť)
Bc. Jakub Straka
Člen akademického senátu (študentská časť)
© 2023 Všetky práva vyhradené pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.