AKTUALITY

Oznámenie o prevzatí diplomu

Všetkým absolventom, ktorí ukončili svoje vysokoškolské štúdium v termíne
07.06.2021 – 10.06.2021 srdečne blahoželáme k úspešnému zvládnutiu štátnej záverečnej skúšky.

Oznamujeme Vám, že doklady o ukončení Vášho štúdia si môžete vyzdvihnúť každý pracovný deň
v čase od 10:00 do 13:00 hod. na študijnom oddelení.

V zmysle Smernice č. 5/2011 o školných poplatkoch je študent povinný uhradiť:

50€  poplatok za vydanie dvojjazyčného vysokoškolského diplomu
17€  poplatok za vysvedčenie o štátnej skúške
20€  poplatok za dodatok k diplomu
SPOLU: 87€

Banka: Slovenská sporiteľňa – pobočka Prešov
Účet (IBAN):  SK 8409000000000502611848
Variabilný symbol: rodné číslo uchádzača
Konštantný symbol: 0308
Do poznámky meno, priezvisko– napr. Janko Hraško

K prevzatiu si so sebou doneste kópiu dokladu o úhrade.

Ďakujeme.

Ekonomika | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Go back

© 2021 Všetky práva vyhradené pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Používame anonymizované súbory cookie, aby sme Vám poskytli najlepší zážitok z našej stránky a ochránili vaše osobné údaje. Ak budete pokračovať, povoľujete tým prijatie všetkých súborov cookie na stránke spoločnosti Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove. Viac informácii