MEDZINÁRODNÉ PODNIKANIE V OBCHODE A SLUŽBÁCH

Študijný program

Medzinárodné podnikanie v obchode a službách

 

Študijný odbor

 

Ekonómia a manažment/
Economics and Management

Forma štúdia denná / externá
Štandardná dĺžka štúdia 3 roky / 3 roky
Garant prof. Ing. Anna Šatanová, CSc.

 

Študijný poradca

 

PhDr. Viera Mokrišová, PhD., MBA

 

Koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami

 

PhDr. Michaela Kmecová

 

Získaný titul

 

Bakalár (Bc.)    

Nadväzujúci
študijný program

inžiniersky študijný program
Ekonomika a manažment
v obchodnom podnikaní

Školné 680 €/semester
Informácie:

 

ISM Slovakia
študijné oddelenie
+421 904 183 805
studijne@ismpo.sk

 

Aké sú možnosti pokračovania v štúdiu?

Absolventi môžu ďalej študovať na 2. stupni (Ing.) vysokoškolského štúdia v študijnom programe Ekonomika a manažment v obchodnom podnikaní

Uplatnenie absolventa | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Vybrané predmety, s ktorými sa stretnete počas štúdia

Obchodné podnikanie a obchodná prevádzka

Chcete mať ucelený prehľad problematiky obchodného podnikania z viacerých uhlov pohľadu ako je ekonomika, právo, manažment,
či logistika? Získate najnovšie poznatky a prístupy pre založenie podnikania i pre obchodnú prax.

Ekonomika | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
MBA štúdium | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Medzinárodný obchod

Chcete byť zbehlí v otázkach teórií a koncepcií cez vývojové trendy až k operáciám v medzinárodnom obchode? Máte záujem dozvedieť sa viac o medzinárodných menových systémoch, investičnej politike a medzinárodnej konkurenčnej schopnosti krajiny? Tento predmet je na to ako ušitý.

Manažment v hotelových a gastronomických službách

Zorientujte sa v podnikateľských aktivitách v sfére poskytovania služieb v hotelových a gastronomických zariadeniach, uvedomte si ekonomické prínosy a súčasné trendy v tejto oblasti.

ISM Prešov | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Katedra ekonomiky, manažmentu a marketingu | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Marketingové aplikácie a manažérske hry

Poviete si, že na výške sa s nami nikto nebude hrať? Nie je to celkom tak. Tento predmet vám okrem iného ukáže manažérske hry, priblíži vám fungovanie podniku v konkurenčnom prostredí pri simulovaní rôznych ekonomických podmienok.

Medzinárodný marketing

Chcete ovládať medzinárodné marketingové aktivity firmy, výber zahraničných trhov, vstup na zahraničný trh, či tvorbu medzinárodných marketingových stratégií? Tento predmet vám vo všetkom pomôže.


Študijné oddelenie | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
© 2024 Všetky práva vyhradené pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.