PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Publikačná činnosť ISM

Vyhláška 456/2012 MSVVaŠ SR o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti. Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2013. (Uvedená nová kategorizácia sa vzťahuje len na dokumenty vydané v roku 2013 a nemá retrospektívnu platnosť.) V prílohách sa nachádza publikačná činnosť pracovníkov VŠMP ISM Slovakia v Prešove.

Publikačnú činnosť vedecko-pedagogických zamestnancov VŠMP ISM Slovakia v Prešove je možné vyhľadávať v on-line katalógu takto :

> vypublikované dokumenty do roku 2017 (vrátane ohlasov, ktoré boli vypublikované po roku 2017,
ale k výstupom s rokom vydania do 2017)

-Položka „vyhľadávanie“ je prístupná pre širokú verejnosť a prostredníctvom nej je možné vyhľadávať publikačné výstupy. Položka „prihlásenie“ je prístupná  len pre administrátora systému (spracovateľa evidencie publikačnej činnosti)

> vypublikované dokumenty od roku 2018

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.