O ŠKOLE

ZALOŽENÁ AUGUST '05

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove (ďalej len „VŠMP ISM“ alebo „vysoká škola“) je súkromnou neuniverzitnou vysokou školou. Svoju činnosť začala na základe udelenia Štátneho súhlasu vládou SR uznesením č. 639 zo dňa 24. augusta 2005 s účinnosťou od 25. augusta 2005. Poslaním vysokej školy je rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku, rozvíjať poznanie na základe tvorivého vedeckého bádania v oblasti ekonómie, ekonomiky a spoločenských vied a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej spoločnosti. Cestou ponuky kvalitných, relevantných, atraktívnych a flexibilných študijných programov vytvára v Prešove vzdelávaciu inštitúciu pre objavovanie internacionálnej a interdisciplinárnej dimenzie podnikania.

ISM Prešov | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

AKREDITÁCIA VŠ

Poslaním vysokej školy je rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku, rozvíjať poznanie na základe tvorivého vedeckého bádania v oblasti ekonómie, ekonomiky a spoločenských vied a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej spoločnosti.

 

Naši vyučujúci

„Priemerný učiteľ rozpráva. Dobrý učiteľ vysvetľuje.
Výborný učiteľ ukazuje. Najlepší učiteľ inšpiruje.“
Charles Farrar Browne americký spisovateľ

Knižnica VŠMP ISM Slovakia v Prešove

Naša škola je vybavená svojou vlastnou knižnicou so sídlom na Duchnovičovom námestí č. 1, Prešov.

  • On-line katalóg knižnice
  • Študovňa s priestormi pre zamestnancov a študentov VŠMP ISM
  • Výpožičné, reprografické, rešeršné služby
Knižnica | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

EŠTE NEMÁŠ DOHODNUTÉ KONZULTAČNÉ HODINY?

Nevadí! Tu nájdeš zoznam profesorov a ich vyhradený čas na konzultačné hodiny.

ČO PONÚKA PROGRAM ERASMUS+?

Erasmus+ poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť.

 
© 2024 Všetky práva vyhradené pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.