ERASMUS+

ČO PONÚKA PROGRAM ERASMUS+?

Program Erasmus+ 2021 – 2027

V tomto programovom období sa na projekty Erasmus+ vyčlenilo vyše 26 miliárd, čo je takmer dvojnásobne viac finančných prostriedkov v porovnaní s obdobím 2014-2020.

Skvelá príležitosť pre viacerých  študentov stráviť niekoľko týždňov v partnerských školách alebo na odbornej praxi v zahraničí.

Erasmus+ ponúka jedinečnú príležitosť aj pre odborný rast učiteľov, či už prostredníctvom zahraničných kurzov šitých pre vaše potreby alebo jazykové vzdelávanie.

Skúste Erasmus+ aj na našej škole!

 

Priority aktuálneho programového obdobia

  • inklúzia diverzita = inovatívne vzdelávanie dostupné pre všetkých;
  • digitalizácia= reflektovanie potrieb modernej digitálnej doby;
  • environmentálna udržateľnosť= zvyšovanie povedomia o klimatickej situácii a podpora udržateľného správania;
  • aktívna participácia = rozvoj sociálnych a multikultúrnych kompetencií, kritického myslenia a aktívneho občianstva založeného na demokratickom princípe v celoživotnom vzdelávaní a v práci s mládežou.

STÁŽE PRE ABSOLVENTOV

Študenti končiacich ročníkov ISMPO majú možnosť zúčastniť sa absolventskej stáže v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus+.

Stáž musíte absolvovať do jedného roka po ukončení štúdia, ALE prihlásiť sa musíte ešte počas štúdia.

Na absolventskú stáž sa prihlásite registráciou na našom portáli wse.solidintern.com.

Následne každá fakulta stanovuje termín výberového konania. Pre bližšie informácie kontaktujte priamo referenta na vašej fakulte.

Prihlasovanie je otovrené. Deadline 31.5.2023.

Prihlásiť sa môžu študenti posledného ročníka bakalárskehomagisterského doktorandského stupňa.

Minimálna dĺžka stáže sú 2 mesiace, t.j. 60 dní v jednej prijímajúcej organizácii.

Maximálna dĺžka závisí od toho, koľko mesiacov mobility ste v rámci Erasmus+ ako vysokoškolák/čka už absolvoval/a (na štúdiu a/alebo na stáži).

Maximálna dĺžka stáže s grantom sú 3 mesiace.

Výška mesačného grantu sa pohybuje okolo 670 – 720 € / mesiac (v závislosti od krajiny).

Pracovná doba a teda počet odpracovaných hodín musí byť 35 – 40 h týždenne.

Vycestovať môžete po štátniciach a stáž musí byť absolvovaná do 12 mesiacov od ukončenia štúdia.

Absolventskú pracovnú stáž môžete absolvovať vo všetkých krajinách EÚ +  projektové krajiny ako Severné Macedónsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Turecko.

Absolventské stáže, financované zo zdrojov EÚ v rámci programu Erasmus+, organizuje ISMPO v spolupráci s konzorciom WorkSpace Europe. 

Viac informácií o WorkSpace Europe nájdete na www.workspaceeurope.sk v brožúrke WorkSpace Europe alebo na sociálnych sieťach ako FB – WorkSpace Europe a IG - @workspaceeurope. 

ERASMUS+ na VŠMP ISM

V roku 2007 VŠMP ISM získala Univerzitnú chartu Erasmus, ktorá umožňuje učiteľom, študentom a administratívnym pracovníkom absolvovať zahraničné stáže a pobyty v rámci programu Erasmus. Projekty Erasmus podporujú rozvoj kvality vzdelávania a zainteresovaným stranám poskytujú možnosť získať nemalé výhody pri uplatnení sa na trhu práce ako na Slovensku, tak aj v zahraničí.

Kolegyne Dr. Ewa Stroinska a Dr. Magdalena Katarzyna Geraga zo Spoleczna Akademia Nauk v Lodzi prednášali študentom na Katedre ekonomiky, manažmentu a marketingu v rámci prednáškového pobytu programu ERASMUS+. Prednášky boli zamerané na oblasti riadenia ľudských zdrojov, manažérskych a sociologických problémov.

Tešíme sa na ďalšie aktivity a vedeckú spoluprácu.

Inštitucionálny koordinátor programu ERASMUS+ a kontaktná osoba
PhDr. Mgr. Viera Mokrišová, PhD., MBA

Po kliknutí na odkaz pod textom sa zobrazí webstránka, informujúca o projektoch a charte ERASMUS+

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.