ERASMUS+

ČO PONÚKA PROGRAM ERASMUS+?

Erasmus+ je nový program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014-2020.

Program Erasmus+ nahrádza pôvodné programy EÚ:
- Program celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius a Grundtvig)
- Mládež v akcii
- programy medzinárodnej spolupráce: Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a bilaterálne programy a pribudol Šport ako nová aktivita v rámci programu.

Erasmus+ poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť. Program podporuje organizácie, ktoré sa môžu zapájať do projektovej spolupráce a v rámci partnerstiev zdieľať inovácie vo vzdelávaní, odbornej príprave a mládeže. Nová akcia Šport podporuje aktivity v rámci masového športu a prostredníctvom cezhraničnej spolupráce bude riešiť aj problémy ako doping, násilie a rasizmus.

MIMORIADNE INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA NÚDZOVÉHO STAVU!

COVID-19

Informácie týkajúce sa núdzového stavu

  • Ústredný krízový štáb SR prijal od 12. marca 2020 viacero opatrení v súvislosti s ochorením CoVID-19, medzi inými aj povinnú 14-dňovú karanténu pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa vrátia zo zahraničia.
  • Vzhľadom na aktuálnu situáciu rozhodla vláda SR na mimoriadnom rokovaní 15. 3. 2020 pomôcť návratu slovenských občanov, ktorí sa chcú vrátiť.
  • Všetci títo naši občania však budú musieť po návrate povinne absolvovať 14-dňovú karanténu v zariadeniach MV SR. MV SR má k dispozícii tri zariadenia (Gabčíkovo, Liptovský Ján, Donovaly).
  • V prípade, že sa účastníci mobilít rozhodnú vrátiť domov, je potrebné kontaktovať zastupiteľský úrad SR v danej krajine. V prípade, ak sa v danej krajine tento úrad nenachádza, musia kontaktovať akýkoľvek iný zastupiteľský úrad v okolitých krajinách. Zoznam zastupiteľských úradov sa nachádza na stránkach MZVaEZ SR.

ERASMUS+ na VŠMP ISM

V roku 2007 VŠMP ISM získala Univerzitnú chartu Erasmus, ktorá umožňuje učiteľom, študentom a administratívnym pracovníkom absolvovať zahraničné stáže a pobyty v rámci programu Erasmus. Projekty Erasmus podporujú rozvoj kvality vzdelávania a zainteresovaným stranám poskytujú možnosť získať nemalé výhody pri uplatnení sa na trhu práce ako na Slovensku, tak aj v zahraničí.

Kolegyne Dr. Ewa Stroinska a Dr. Magdalena Katarzyna Geraga zo Spoleczna Akademia Nauk v Lodzi prednášali študentom na Katedre ekonomiky, manažmentu a marketingu v rámci prednáškového pobytu programu ERASMUS+. Prednášky boli zamerané na oblasti riadenia ľudských zdrojov, manažérskych a sociologických problémov.

Tešíme sa na ďalšie aktivity a vedeckú spoluprácu.

PhDr. Katarína Radvanská | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Inštitucionálny koordinátor programu ERASMUS+ a kontaktná osoba
PhDr. Katarína Radvanská

 erasmus@ismpo.skradvanska@ismpo.sk
Konzultačné hodiny: po dohode

PhDr. Viera Mokrišová, PhD., MBA | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Asistent koordinátora a kontaktná osoba:
PhDr. Viera Mokrišová, PhD., MBA

ZMLUVA S NÁRODNOU AGENTÚROU SAAIC

© 2021 Všetky práva vyhradené pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Používame anonymizované súbory cookie, aby sme Vám poskytli najlepší zážitok z našej stránky a ochránili vaše osobné údaje. Ak budete pokračovať, povoľujete tým prijatie všetkých súborov cookie na stránke spoločnosti Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove. Viac informácii