SPOMÍNAME

Doc. ThDr. PaedDr. Marek Pribula, PhD. mim. prof | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Doc. ThDr. PaedDr. Marek Pribula, PhD. mim. prof

Narodil sa 5. apríla 1974 v Prešove. Stredoškolské vzdelanie nadobudol na Gymnáziu v Lipanoch. Po skončení strednej školy odpovedal na Božie volanie a rozhodol sa vstúpiť do kňazského seminára. Vysokoškolské teologické vzdelanie ukončil na Katolíckej teologickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe v roku 1997. V jeseni toho istého roku prijal z rúk Prešovského gréckokatolíckeho biskupa Mons. Jána Hirku kňazské svätenie a nastúpil do pastoračnej služby v Miklušovciach. Popri svojom kňazskom poslaní sa rozhodol uplatňovať svoje schopnosti aj vo výchove a vzdelávaní a nastúpil na akademickú cestu.

V rokoch 1997 – 2000 pôsobil ako asistent na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Lubline v Poľsku.
Od roku 2000 pôsobil ako odborný asistent a neskôr ako docent na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Svoje pôsobenie v tejto ustanovizni ukončil roku 2007.
Od roku 2007, až do svojej smrti, pôsobil najprv ako vysokoškolský pedagóg, neskôr prorektor a napokon ako rektor Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove.

V rokoch 1997 – 2000 pôsobil ako asistent na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Lubline v Poľsku.

Od roku 2000 pôsobil ako odborný asistent a neskôr ako docent na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Svoje pôsobenie v tejto ustanovizni ukončil roku 2007. Od roku 2007, až do svojej smrti, pôsobil najprv ako vysokoškolský pedagóg, neskôr prorektor a napokon ako rektor Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove.

Osobný život Marka Pribulu, ako gréckokatolíckeho kňaza bol spojený so službou veriacim, ku ktorým bol poslaný svojím biskupom. Marek Pribula bol ženatý. So svojou manželkou Renátou spojil svoj život 15. novembra 1997. Do manželstva im postupne Boh požehnal tri deti, najstaršieho Júliusa, neskôr Marka a najmladšiu dcérku Aničku.

Životná cesta gréckokatolíckeho kňaza, manžela, otca a vysokoškolského pedagóga sa na tejto zemi skončila po vážnej a krátkej chorobe dňa 18. mája 2010.

 

Večná pamiatka, blažený pokoj

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.