ŠTÁTNE SKÚŠKY A ZÁVEREČNÉ PRÁCE

 

Záverečné práce

V súlade so Zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je súčasťou vysokoškolského štúdia na každom stupni a podľa každého študijného programu, záverečná práca. Jej obhajoba je jednou z podmienok riadneho ukončenia štúdia. Rektor Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove vydal smernicu, ktorou upravuje postup pri písaní a odovzdávaní záverečných prác. Smernica, ktorá sa spolu s prílohami nachádza v prílohách je platná a záväzná pre všetkých študentov a vedúcich záverečných prác na VŠMP ISM Slovakia v Prešove.

Postup prihlasovania na ZP v AISe:

1. Kliknúť na “Evidencia štúdia”

2. Kliknúť na “Štúdium, zápisné listy, záverečné práce, štátne skúšky”

3. Otvorí sa nové okno, kde treba kliknúť na záložku “Záverečné práce”

4. Kliknutím na zelené plus sa zobrazí ďalšie okno, kde si študent môže buď zobraziť všetky práce kliknutím na potvrdzujúcu šípku vpravo v strede, alebo si môže v kolónke “Vedúci” zvoliť práce, ktoré vypísal konkrétny pedagóg a potom potvrdiť šípkou vpravo v strede

5. Na zvolenú prácu treba kliknúť (zafarbí sa na modro) a výber
potvrdiť zeleným tlačidlom vľavo hore

Nový portál Informačná a mediálna gramotnosť.
Portál je prístupný pre širokú odbornú i laickú verejnosť!

Nový manuál pre vkladanie záverečných prác
do AiSu nájdete tu:

© 2021 Všetky práva vyhradené pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Používame anonymizované súbory cookie, aby sme Vám poskytli najlepší zážitok z našej stránky a ochránili vaše osobné údaje. Ak budete pokračovať, povoľujete tým prijatie všetkých súborov cookie na stránke spoločnosti Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove. Viac informácii