ŠTÁTNE SKÚŠKY A ZÁVEREČNÉ PRÁCE

 

Záverečné práce

V súlade so Zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je súčasťou vysokoškolského štúdia na každom stupni a podľa každého študijného programu, záverečná práca. Jej obhajoba je jednou z podmienok riadneho ukončenia štúdia. Rektor Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove vydal smernicu, ktorou upravuje postup pri písaní a odovzdávaní záverečných prác. Smernica, ktorá sa spolu s prílohami nachádza v prílohách je platná a záväzná pre všetkých študentov a vedúcich záverečných prác na VŠMP ISM Slovakia v Prešove.

Postup prihlasovania na ZP v AISe:

Na → tomto odkaze ← nájdete návod, ako sa prihlásite na ZADANIE záverečnej práce. Ide o vypísané zadania, ktoré vyučujúci zadali do systému. Rovnako máte možnosť si tému dohodnúť individuálne – vtedy Vás prihlási Váš školiteľ po vzájomnej dohode.

_________________________________________________________________________________________________

Licenčná zmluva:

Nový portál Informačná a mediálna gramotnosť.
Portál je prístupný pre širokú odbornú i laickú verejnosť!

Nový manuál pre vkladanie záverečných prác
do AiSu nájdete tu:

© 2021 Všetky práva vyhradené pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Používame anonymizované súbory cookie, aby sme Vám poskytli najlepší zážitok z našej stránky a ochránili vaše osobné údaje. Ak budete pokračovať, povoľujete tým prijatie všetkých súborov cookie na stránke spoločnosti Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove. Viac informácii