KONFERENCIE A PODUJATIA

Študentská vedecká konferencia

Dňa 6. mája 2022 usporiadala Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove každoročne konanú Študentskú vedeckú konferenciu. Toho roku sa jej taktiež zúčastnilo niekoľko študentov našej vysokej školy.

Hodnotiaca komisia v zložení PhDr. Ing. Eva Hvizdová, PhD., MBA; PhDr. Viera Mokrišová, PhD. MBA a Doc. PhDr. Marián Ambrozy, PhD., MBA určila poradie najlepších prezentácií študentov takto:

3. miesto obsadil študent Ing. Miroslav Vrábeľ s témou Proces a model CAF v podmienkach strednej školy na Slovensku
2. miesto obsadil študent Sebastián Grega-Jakub s prácou Etika v rozhodované manažéra
1. miesto obsadila Bc. Oľga Hanelová, MBA s prácou Návrh marketingovej komunikácie vo vybranom podniku

 

Víťazom srdečne blahoželáme!

Konferencia: INTERDISCIPLINARY social sciences and economy international scientific conference

18. novembra 2021 sa na pôde VŠMP ISM Slovakia v Prešove konala medzinárodná vedecká konferencia pod názvom Interdisciplinary social sciences and economy international scientific conference. Konferencia prebehla online formou prostredníctvom softvéru Cisco Webex Meetings.

Študijné oddelenie | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Študentská vedecko - odborná konferencia

Dňa 7. mája 2021 sa na Vysokej škole medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove konala študentská vedecko - odborná konferencia venovaná filozofickým a ekonomickým disciplínam.

Konferencie sa zúčastnili študenti našej školy: Olexandra Malyuta, Jakub Straka, Lukáš Pavúr, bc. Barbora Lopatková a mgr. Bibiana Gogová.

Konferencia sa uskutočnila v online forme. V porote zasadali PhDr. Katarína Radvanská, PhDr. Jozef Polačko, PhD., MBA, PhDr. Mgr. Viera Mokrišová, PhD., MBA. Predsedom komisie bol doc. PhDr. Marián Ambrozy, PhD., MBA. Technickou podporou konferencie bol Mgr. Michal Mašlej.

Za bakalársky stupeň štúdia sa konferencie zúčastnila Olexandra Malyuta s témou Zodpovedné podnikanie v oblasti odievania. Za rovnaký stupeň vystúpili aj Jakub Straka s témou Analýza hospodárenia vybraného výrobného podniku a Lukáš Pavúr s témou Vplyv enviromentálneho faktora na daňovú sústavu vybraného štátu EU.

Inžiniersky stupeň reprezentovala bc. Barbora Lopatková s témou Vplyv módnych trendov na spotrebiteľské správanie mladých ľudí. Mgr. Bibiána Gogová vystúpila s témou Vybrané aspekty filozofie Martina Heideggera.

Tretie miesto obsadila Olexandra Malyut. Druhú, striebornú priečku získal Lukáš Pavúr. Víťazkou konferencie sa stala mgr. Bibiána Gogová.

KONFERENCIA: SOCIÁLNE SLUŽBY AKTÍVNE, EFEKTÍVNE, TRANSPARENTNE | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Konferencia: Sociálne služby aktívne, efektívne, transparentne

KVALITA ŽIVOTA VII A PODNIKANIE A INOVÁCIE PODNIKATEĽSKÝCH AKTIVÍT XII. | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Kvalita života VII a Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít XII.

27. apríla 2017 sa v Prešove v budove Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove uskutočnil VIII. ročník konferencie Kvalita života a zároveň aj XII. ročník konferencie Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít.

Neboj sa výšky! | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Medzinárodná študentská vedecká konferencia

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, Slovakia a Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta organizujú 6. Medzinárodnú študentskú vedeckú konferenciu 13. mája 2014 v Prešove.

VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Valentínska kvapka krvi

VŠMP ISM Slovakia v Prešove organizuje dňa 18.03.2014 (utorok) od 8:00 do 12:00 hod. valentínsku kvapku krvi. Spolu pomôžeme! Nezabudnite na: PITNÝ REŽIM, ĽAHKÉ RAŇAJKY, občiansky preukaz, preukaz poistenca, preukaz darcu krvi (okrem prvodarcov)
Každý darca dostane občerstvenie

Inžinierske študijné programy | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Slávnostné otvorenie akademického roka 2013/2014

ISM PARTY | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

ISM Party

Študenti 3.ročníka študijného odboru Sociálne služby a poradenstvo organizujú pre všetkých študentov Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove ISM PARTY, ktorá sa uskutoční dňa 30. 4. 2013 o 18.00 hod. v kaviarni a reštaurácii VIA MAGNA v Prešove, na ul. Hlavnej č. 27.

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.