KNIŽNICA

Knižnica VŠMP ISM Slovakia v Prešove

Naša škola je vybavená svojou vlastnou knižnicou so sídlom na Duchnovičovom námestí č. 1, Prešov.

On-line katalóg knižnice ISM

dostupný VÝHRADNE v priestoroch knižnice (intranet)

Študovňa

Určená k poskytovaniu prezenčných výpožičných služieb, štúdiu literatúry, periodík a pod.

Výpožičné, reprografické, rešeršné služby

Evidencia publikačnej činnosti VŠMP ISM Slovakia

Knižnica | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

"Myseľ, ktorá sa otvára novým myšlienkam sa už nikdy nevráti do pôvodnej veľkosti."

- Albert Einstein

Knižnica | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Výpožičné hodiny v knižnici

Utorok   10:00 – 13:00

Streda    10:00 – 13:00

Piatok    12:00 – 15:00

JÚL - AUGUST (letné prázdniny) - po mailovej dohode (minimálne deň vopred)

Pri zápise do knižnice je potrebné mať pri sebe občiansky preukaz.

 

ISIL kod :  ISIL SK-5KADAA48204

Špeciálny medzinárodný štandardný identifikátor pre knižnice a príbuzné organizácie, spolupracuje s Dánskou agentúrou pre knižnice a médiá, ktorá je registračným úradom ISIL podľa normy ISO 15511 Information and documentation – International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL).

Študovňa

Študovňa poskytuje svoje priestory zamestnancom a študentom VŠMP ISM Slovakia v Prešove. Študovňa je určená k poskytovaniu prezenčných výpožičných služieb, štúdiu literatúry, periodík a pod.
Miestnosť študovne, kde môžete študovať, pripravovať sa na prednášky, cvičenia alebo študovať literatúru z knižnice.

Prílohy

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.