AKTUALITY

ISM Prešov | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
01.07.2022 08:04

Oznamujeme všetkým študentom, že v dňoch od 04.07.2022 do 13.07.2022 (vrátane) bude VŠMP ISM Slovakia zatvorená.

Za pochopenie ďakujeme.

01.07.2022 08:04
Edičná činnosť | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
12.05.2022 08:06

Všetky potrebné informácie k odovzdávaniu PREZENTÁCIE K OBHAJOBE ZP nájdete na tomto odkaze: Pokyny k prezentácii (kliknite na daný odkaz).

12.05.2022 08:06
ISM Prešov | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
04.05.2022 10:10
Oznámenie rektora

Prešov 04.05.2022  01/PO/2022

Oznámenie

V súlade s čl. 2, ods. 2, písm c) a čl. 3 Smernice rektora č. 14/2022  pre zosúlaďovanie existujúcich študijných programov a odborov habilitačného konania a inauguračného konania na Vysokej škole medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove s požiadavkami zákona č. 269/2018 Z. z. a štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo a v súvislosti s kreovaním Konventu Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia oznamujem celej akademickej obci, že každý jej člen môže podať návrh na kandidáta do vyššie zmieneného orgánu, ktorý je základným orgánom na implementáciu vnútorného systému kvality.

Návrhy na kandidátov na členstvo musia spĺňať podmienky, ktoré stanovuje Štatút Konventu Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v čl. 3.

Členmi Konventu sa môžu stať:

  1. zástupcovia zo zahraničných akademických pracovníkov,
  2. zástupcovia z domácich akademických pracovníkov,
  3. zástupcovia zamestnávateľov,
  4. zástupcovia študentskej časti VŠMP ISM,
  5. zástupcovia absolventov VŠMP ISM.

 

Návrhy v písomnej alebo elektronickej forme majú obsahovať meno, priezvisko, (titul), v prípade organizácie meno, priezvisko, (titul) jej predstaviteľa a v prípade akademických pracovníkov aj krátky popis, z ktorého bude vyplývať, že daného akademického pracovníka možno považovať za uznávanú odbornú autoritu.

Návrhy na kandidátov je potrebné doručiť poštou na adresu VŠMP ISM, Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov, osobne na sekretariáte rektora alebo elektronickou poštou na adresu sekretariatrektora@ismpo.sk do 10.05.2022.

Oznámenie je zverejnené na webovom sídle vysokej školy a je prístupné všetkým zainteresovaným stranám.

 

 

doc. PaedDr. ThDr. Marek Storoška, PhD.

                                                                                                  rektor VŠMP ISM

04.05.2022 10:10
© 2022 Všetky práva vyhradené pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.