AKTUALITY

27.09.2023 08:49

Doc. Ing. Ján Dobrovič, PhD. sa 6. až 9. júla aktívne zúčastnil vedeckej konferencie Economics, Management, Finance and Social Attributtes of Economic System (EMFSA 2023), ktorá sa konala v meste Portorož v Slovinsku. Docent Dobrovič prezentoval príspevok s názvom Creating a business model in the context of changes in the macro environment. Ďakujeme za prezentáciu školy v zahraničí.

27.09.2023 08:49
05.06.2023 12:19
Dotazník spokojnosti študenta

Vážení študenti, od dnes je v systéme AiS2 spustený dotazník spokojnosti študenta, ktorý môžete tak ako každý rok vyplniť buď elektronicky cez Váš AiS (ide o anonymizovanú anketu), alebo ako obvykle je prítomný aj v papierovej forme na chodbe, vyplnené hárky v takomto prípade hádžete do schránky pri študijnom oddelení.

05.06.2023 12:19
26.05.2023 09:20
WEBINÁR ERASMUS+ ABSOLVENTSKÉ STÁŽE 2023
26.05.2023 09:20
27.04.2023 09:40

Prorektor pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy VŠ MP ISM Slovakia v Prešove doc. PhDr. Marián Ambrozy, PhD., MBA vystúpil 1. apríla 2023 na plenárnom zasadaní 1. medzinárodného kongresu o aplikovaných vedách, ktorý sa konal v Paríži. Docent Ambrozy prednášal o vybraných aspektoch naturálnej teológie Richarda Swinburnea. Z príspevkov prednesených na kongrese bol vydaný zborník, ktorý docent Ambrozy editoval. Ďakujeme za reprezentáciu!

27.04.2023 09:40
27.04.2023 07:00

Zaregistruj sa do 31.5.2023 na wse.solidintern.com.

27.04.2023 07:00
ISM Prešov | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
29.03.2023 13:28

Doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD. poverený funkciou rektora Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove udeľuje na dni 06.04.2023 (zelený štvrtok) a 11.04.2023 (utorok) rektorské voľno.

29.03.2023 13:28
Aktuálne informácie pre študentov | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
19.03.2023 15:21
Zrušená výučba s Ing. Ivetou Fekiač Sedlákovou, PhD.

Oznamujeme študentom študijnej skupiny 2MPb, že výučba s Ing. Ivetou Fekiač Sedlákovou, PhD. sa dňa 20.03.2023 (pondelok) neuskutoční. Náhradný termín výučby je stanovený na 31.03.2023 (piatok). 

19.03.2023 15:21
© 2023 Všetky práva vyhradené pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.