HOSPODÁRSKA A PODNIKATEĽSKÁ ETIKA

Študijný program

Hospodárska a podnikateľská etika

 

 

 

 

Študijný odbor

 

 

Filozofia/Philosophy

 

 

Forma štúdia denná / externá
   
Štandardná dĺžka štúdia 3 roky / 3 roky
   
Garant prof. PhDr. Vojtech Slomski, PhD.

Študijný poradca

 

doc. PhDr. Marián Ambrozy, PhD., MBA

 

Koordinátorka pre študentov
so špecifickými potrebami

 

PhDr. Michaela Kmecová

 

Získaný titul

 

Bakalár (Bc.)

Nadväzujúci študijný program

magisterský študijný program
Etika vzťahov s verejnosťou
a obchodný protokol

Školné 425 €/semester
Informácie:


ISM Slovakia
študijné oddelenie
+421 904 183 805
studijne@ismpo.sk

 

Aké sú možnosti pokračovania v štúdiu?

Absolventi môžu ďalej študovať na 2. stupni (Mgr.) vysokoškolského štúdia v študijnom programe Etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol

Uplatnenie absolventa | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Vybrané predmety, s ktorými sa stretnete počas štúdia

Podnikateľská etika 

Je etický kódex vo firme stále na jej prospech, alebo môže byť jeho prítomnosť aj nežiaduca? Ako sa brániť proti cieleným osobným útokom na pracovisku? Na tieto a mnoho iných otázok vám odpovie tento predmet.


Podnikateľská etika | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Spoločensky zodpovedné podnikanie  | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Spoločensky zodpovedné podnikanie 

Čo je dobré a čo naopak škodí podnikateľskému prostrediu a mnoho iných informácií z oblasti sociálno-etických pohľadov podnikania ponúka tento predmet. Orientuje sa na zodpovednosť voči ľuďom, životnému prostrediu a zisku z podnikania. Sú podniky, ktoré to dokážu a iné sa to musia ešte učiť.

Sociálna etika 

Od socializácie dieťaťa po globálne problémy ľudstva. Obsahom predmetu sú etické otázky, ktoré sa riešia v dnešnom spoločenskom a politickom živote i pohľad na budúcnosť.Sociálna etika  | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Kulturológia a multikultúrna výchova  | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Kulturológia a multikultúrna výchova 

Animista, budhista, hinduista, kresťan, moslim, žid. Každý je človekom, každý je však iný. Môžu žiť spoločne v jednom dome? Aj o tom budeme hovoriť v rámci toho predmetu.© 2024 Všetky práva vyhradené pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.