KONZULTAČNÉ HODINY

Letný semester

Meno: Deň: Čas: Poznámka:
doc. Mgr. Ingrida Vaňková, PhD.     DŠ + EŠ: po dohode so študentami
PhDr. Katarína Radvanská Pondelok 12:00-13:00 hod. resp. po dohode so študentami
PhDr. Zuzana Karabinošová     po dohode s vyučujúcou
Mgr. Klára Tomášová     po dohode s vyučujúcou
doc. PhDr. Martina Kášová, PhD.     po dohode s vyučujúcou
doc. PhDr. Marián Ambrozy, PhD., MBA Utorok 9.30 – 11.00 hod.  
Dr.h.c. Prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc.     po dohode s vyučujúcim
doc. PhDr. Emília Pribišová, PhD. Štvrtok 15.30 – 15:50 hod. po dohode s vyučujúcim
doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD. Pondelok 12.10 – 13.10 hod. je potrebné sa dohodnúť na sekretariáte rektora (sekretariatrektora@ismpo.sk)
PhDr. ThLic. Ing. Jozef Polačko, PhD., MBA Pondelok 11:00 – 12:00 hod. po potvrdení e-mailom deň vopred na admin@ismpo.sk
JuDr. Dušan Čurila, PhD. Piatok   po dohode s vyučujúcim
PhDr. Ing. Eva Hvizdová, Ph.D., MBA Streda 14:00 – 15:30 hod.  
Mgr. Michaela Šandalová     po dohode s vyučujúcou
Mgr. Mária Szirmaiová, PhD.     po dohode s vyučujúcou
Mgr. Ján Karas     po dohode s vyučujúcim
PhDr. Viera Mokrišová, PhD., MBA Streda 11:00 – 12:30 hod.  
Ing. Iveta Fekiač Sedláková, PhD. Streda 12:30 - 14:00 hod.  
prof. Ing. Anna Šatanová, CSc. Streda 12:00 - 13:00 hod.  
doc. Ing. Zuzana Zavadská, PhD. Štvrtok 13.30 - 15.00 hod. po predchádzajúcej dohode e-mailom (zavadska@ismpo.sk)
doc. Ing. Ján Dobrovič, PhD.     po dohode s vyučujúcim
Mgr. Katarína Vargová     po dohode s vyučujúcou
© 2022 Všetky práva vyhradené pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.