KONZULTAČNÉ HODINY

Akademický rok 2022/2023

Meno: Deň: Čas: Poznámka:
Katedra KEMM      
PhDr. Viera Mokrišová, PhD., MBA Streda 11:00 – 12:30 hod.  
prof. Ing. Anna Šatanová, CSc.     po dohode s vyučujúcou
doc. Ing. Viera Kuzmišinová, PhD.     po dohode s vyučujúcou
doc. Ing. Ján Dobrovič, PhD.     po dohode s vyučujúcim
Ing. Iveta Fekiač Sedláková, PhD.     po dohode s vyučujúcou
doc. PhDr. Ing. Eva Hvizdová, Ph.D., MBA Streda 14:00 – 15:30 hod.  
prof. Volodymyr Prykhodko, DrSc.     po dohode s vyučujúcim
doc. Alla Medyanyk Domyshche, PhD.     po dohode s vyučujúcou
doc. Nataliia Kushnir, PhD.     po dohode s vyučujúcou
Mgr. Mária Popovičová, CSc.     po dohode s vyučujúcou
Mgr. Katarína Vargová     po dohode s vyučujúcou
       
Katedra KSV      
doc. PhDr. ThLic. Ing. Jozef Polačko, PhD., MBA Pondelok 11:00 – 12:00 hod. po potvrdení e-mailom deň vopred na admin@ismpo.sk
Dr.h.c. prof. PhDr. Vojtech Slomski, PhD.     po dohode s vyučujúcim
prof. dr.hab Zbigniew Marek     po dohode s vyučujúcim
doc. ThDr. PaedDr. Marek Storoška, PhD. Pondelok 12.10 – 13.10 hod. je potrebné sa dohodnúť na sekretariáte rektora (sekretariatrektora@ismpo.sk)
doc. PhDr. Marián Ambrozy, PhD., MBA Utorok 9.30 – 11.00 hod.  
doc. dr. mgr. Remigiusz Ryzinski     po dohode s vyučujúcim
doc. Ing. Emília Pribišová, PhD.     po dohode s vyučujúcou
doc. Mgr. Anna Wawrzoniewicz – Slomska, PhD.     po dohode s vyučujúcou
prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc.     po dohode s vyučujúcim
JUDr. Dušan Čurila, PhD. Piatok   po dohode s vyučujúcim
doc. PhDr. Tomáš Koziak, PhD.     po dohode s vyučujúcim
Mgr. Martin Kormanik, PhD.     po dohode s vyučujúcim
Mgr. Michaela Šandalová     po dohode s vyučujúcou
Mgr. Veronika Fitzeková     po dohode s vyučujúcou
Mgr. Marianna Berinšterová, PhD.     po dohode s vyučujúcou
PhDr. ThDr. Marián Bednár, PhD.     po dohode s vyučujúcim
       
Centrum odbornej jazykovej prípravy      
doc. Mgr. Ingrida Vaňková, PhD.     DŠ + EŠ: po dohode so študentami
PhDr. Katarína Radvanská     po dohode s vyučujúcou
PhDr. Zuzana Karabinošová     po dohode s vyučujúcou
Mgr. Klára Tomášová     po dohode s vyučujúcou
Mgr. Barbora Laputková     po dohode s vyučujúcou
© 2022 Všetky práva vyhradené pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.