AKTUALITY

Zomrel prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc., Dr. h. c.

   Dňa 30. novembra nás náhle opustil náš vzácny kolega a emeritný rektor našej vysokej školy akademik prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc., Dr. h. c..

   Lev Bukovský sa narodil 9. septembra 1939 v rodine obchodníka v Podkriváni. Jeho otec bol členom Demokratickej strany, po roku 1948 bol politickým väzňom. Ako chlapec žil v malebnej dedinke Podkriváň na strednom Slovensku okres Detva. Študoval na gymnáziách v Hnúšti a v Lučenci. Napriek tomu sa Lev Bukovský dostal na vysokú školu, keďže vyhral celoslovenské kolo matematickej olympiády. Vyštudoval matematickú analýzu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vedeckú hodnosť CSc. získal na Karlovej univerzite v Prahe vo vednom odbore Algebra a teória čísel. V roku 1983 získal vedeckú hodnosť DrSc. Za profesora bol inaugurovaný v roku 1984. Jeho vedecká činnosť bola zameraná na teóriu množín a matematickú logiku s dôrazom na aplikáciu v iných matematických oblastiach. Jeho výsledky v oblasti teórie množín sú uvádzané vo vysokoškolských učebniciach po celom svete. Napísal viac ako 40 pôvodných vedeckých prác. V rokoch 1991 – 1996 bol rektorom UPJŠ Košice. Bol riadnym členom – akademikom Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu. Hlavné vedecké výsledky, ktoré dosiahol sú: redukcia kardinálnej aritmetiky na funkciu gimel, modely teórie množín pre zmenu konfinality, vlastnosti minimality takýchto modelov, aplikácie teórie množín a jej modelov v topológii, v teórii miery a v reálnej analýze, všeobecná charakterizácia generických rozšírení modelov teórie množín, vlastnosti topologických priestorov nerozlišujúcich rôzne typy konvergencie postupností reálnych funkcií, všeobecná teória tenkých množín harmonickej analýzy. Bol členom známeho seminára profesora Vopěnku v Prahe. Jeho ťažiskovou prácou je The Structure of the Real Line, vydaná vo vydavateľstve Springer. Akademik Bukovský zastával rôzne funkcie: člen Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty UPJŠ a Vedeckej rady UPJŠ, bol členom Vedeckej rady UK Bratislava, bol členom Akademického sněmu Akademie věd ČR, 1996 – 2000 predseda Slovenskej matematickej spoločnosti. bol predsedom Akreditačnej komisie, bol vedúci Katedry matematickej informatiky, bol rektorom UPJŠ, člen Akademického senátu UPJŠ, člen Správnej rady Nadácie Michala Kováča a Václava Havla, člen správnej rady Nadácie otvorenej spoločnosti. V rokoch 2010 – 2015 bol rektorom Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove. V roku 1996 získal cenu mesta Košice. V roku 1999 sa stal nositeľom Krištáľového krídla. V roku 2004 získal cenu predsedu Košického samosprávneho kraja. V roku 2015 získal Veľkú medailu sv. Gorazda.

   Vedec svetového mena akademik Bukovský bol naším rektorom 5 rokov. Na škole však pôsobil od jej založenia až do dnešných dní. Budeme si ho pamätať ako dobrého manažéra, vynikajúceho vedca, výborného pedagóga, no najmä ako zábavného, vtipného a múdreho kolegu, ktorý bol plný vedomostí (bez ohľadu na odbor) a na požiadanie ochotne poradil.

   Česť jeho svetlej pamiatke!

Go back

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.