PRIHLÁŠKA

 

Termín podania prihlášky:

1. kolo: do 31.3.
2. kolo: do 30.6.
3. kolo: do 30.9.

 

Adresa na podanie prihlášky:

Vysoká škola medzinárodného podnikania
ISM Slovakia v Prešove
Duchnovičovo námestie č. 1
080 01 PrešovPoplatok za prijímacie konanie (Bc., Mgr., Ing.): 40,00€
Poplatok za prijímacie konanie (PhDr.): 150,00€
Poplatok za prijímacie konanie (MBA, LL.M.): 40,00€
Banka: Slovenská sporiteľňa
Účet (IBAN): SK 8409000000000502611848
Variabilný symbol: rodné číslo uchádzača
Konštantný symbol: 0308

Prijímacie konanie začína doručením riadne vyplnenej prihlášky s príslušnými prílohami na adresu školy.

Uchádzači o štúdium na prvom stupni vysokoškolského štúdia sú prijímaní na základe posúdenia dosiahnutých výsledkov zo strednej školy.

Uchádzači o štúdium na druhom stupni vysokoškolského štúdia sú prijímaní na základe výsledkov prijímacieho konania.

Uchádzači o MBA a LL.M. štúdium musia mať ukončený minimálne prvý stupeň vysokoškolského vzdelania.

Uchádzači o rigorózne konanie musia mať ukončené magisterské štúdium. 

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.