PRIHLÁŠKA

 

Termin podania prihlášky:

prvé kolo:  
do 31. marca
druhé kolo:  
do 30. júna

tretie kolo:  do 30. septembra

Adresa na podanie prihlášky:

Vysoká škola medzinárodného podnikania
ISM Slovakia v Prešove
Duchnovičovo námestie č. 1
080 01 PrešovPoplatok za prijímacie konanie: 40,00€
Banka: Slovenská sporiteľňa – pobočka Prešov
Účet (IBAN): SK 8409000000000502611848
Variabilný symbol: rodné číslo uchádzača
Konštantný symbol: 0308

Prijímacie konanie začína doručením riadne vyplnenej prihlášky s príslušnými prílohami na adresu školy.

Uchádzači o štúdium na prvom stupni vysokoškolského štúdia sú prijímaní na základe posúdenia dosiahnutých výsledkov zo strednej školy.

Uchádzači o štúdium na druhom stupni vysokoškolského štúdia sú prijímaní na základe výsledkov prijímacieho konania.

Uchádzači o MBA a LL.M. štúdium musia mať ukončený minimálne prvý stupeň vysokoškolského vzdelania.

Uchádzači o rigorózne konanie musia mať ukončené magisterské štúdium. 

© 2021 Všetky práva vyhradené pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Používame anonymizované súbory cookie, aby sme Vám poskytli najlepší zážitok z našej stránky a ochránili vaše osobné údaje. Ak budete pokračovať, povoľujete tým prijatie všetkých súborov cookie na stránke spoločnosti Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove. Viac informácii