PROGRAM MBA – MANAŽMENT OBCHODU A PUBLIC RELATIONS

Študijný program

Program MBA – Manažment obchodu a public relations

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 1 rok
Získaný titul Master of Business
Administration (MBA)
Poplatok
2 500 € za celé štúdium
(nie sme platca DPH)
Informácie:

 

ISM Slovakia
študijné oddelenie
+421 (0) 903 617 817
studijne@ismpo.sk

Certifikát IES
Naše programy MBA sú certifikované spoločnosťou International Education Society (IES) so sídlom v Londýne. Táto spoločnosť bola založená v roku 1997 a stala sa významnou inštitúciou, ktorá sa špecializuje výlučne na certifikáciu vzdelávacích inštitúcií a ich vzdelávacích programov. Výsledkom certifikácie je stanovenie ratingu, ktorý zreteľne deklaruje kvalitatívnu úroveň inštitúcie. Hodnota ratingu je overovaná v pravidelnom intervale. Jedinečným výstupom certifikácie inštitúcie je medzinárodný certifikát pre absolventov. Tento certifikát môže získať každý absolvent, ktorý úspešne ukončil certifikovaný vzdelávací program.

Pre koho je program určený?
Pre uchádzačov, ktorí majú ukončený minimálne prvý stupeň vysokoškolského vzdelania (Bc.). Typickým študentom je manažér pohybujúci sa už niekoľko rokov v praxi, ktorý chce zlepšiť svoje manažérske schopnosti a zvýšiť svoju cenu na trhu práce.

 

Charakteristika študijného programu

Master of Business Administration predstavuje profesijný vzdelávací program zameraný na rozvoj manažérskych schopností a praktických skúseností, ktorý je určený pre manažérov, členov top manažmentu, podnikateľov, zamestnancov štátnej správy a samosprávy, predstaviteľov neziskových organizácií a predovšetkým pre tých, ktorí chcú získať náskok pred ostatnými. Znalosti, ktoré poskytujú programy MBA, sú pre fungovanie podniku nenahraditeľné a patria medzi efektívne uplatniteľné vedomosti, ktoré získate počas jedného roka.

Prečo študovať MBA?

Celosvetovo najprestížnejší titul bežne používaný v manažérskej práci. Kariérny posun nielen na profesijnom rebríčku je u absolventov programu MBA značný. Až 94 % absolventov uviedlo, že vďaka štúdiu sa posunuli o jednu a viac pozícií vo firemnej hierarchii, prípadne dostali ponuku na atraktívnejšie pracovné príležitosti. Ihneď po získaní titulu si polepšilo 42 %, do jedného roka od absolvovania získalo lepšie pracovné uplatnenie 90 % absolventov. Získaním titulu MBA si viac ako polovica z nich dopomohla k zvýšeniu finančného ohodnotenia. MBA potvrdzuje nadobudnuté skúsenosti absolventov a posúva ich profesionálne ďalej.

Vybrané predmety, s ktorými sa stretnete počas štúdia

Public relations

Pracovné právo

Aplikovaná psychológia

Riadenie ľudských zdrojov

Marketingová komunikácia

Marketing

Manažérska etika

Krízový manažment

Manažment obchodu

Etika public relations

Obchodné stratégie

Metodológia záverečnej práce

© 2021 Všetky práva vyhradené pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Používame anonymizované súbory cookie, aby sme Vám poskytli najlepší zážitok z našej stránky a ochránili vaše osobné údaje. Ak budete pokračovať, povoľujete tým prijatie všetkých súborov cookie na stránke spoločnosti Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove. Viac informácii