VEDECKO-PEDAGOGICKÉ PRACOVISKÁ

Ekonomika | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Katedra ekonomiky, manažmentu a marketingu | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Katedra ekonomiky, manažmentu a marketingu

PhDr. Viera Mokrišová, PhD., MBA
Vedúca katedry
prof. Ing. Anna Šatanová, CSc.
profesorka
doc. Alla Medyanyk Domyshche, PhD.
docentka
doc. Ing. Ján Dobrovič, PhD.
docent
 
Ing. Iveta Fekiač Sedláková, PhD.
odborný asistent
Ing. Jozef Polačko
odborný asistent
PhDr. Ing. Eva Hvizdová, Ph.D., MBA, docent
docentka
prof. Volodymyr Prykhodko, DrSc.
profesor
 
Mgr. Katarína Vargová
odborný asistent
Mgr. Mária Popovičová, CSc.
odborný asistent
 
 

Katedra spoločenských vied

PhDr. ThLic. Ing. Jozef Polačko, PhD., MBA, docent
Vedúci katedry
Dr.h.c. prof. PhDr. Vojtech Slomski, PhD.
profesor
doc. Ing. Emília Pribišová, PhD.
docentka
prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc.
profesor
 
doc. ThDr. PaedDr. Marek Storoška, PhD.
docent
doc. PhDr. Marián Ambrozy, PhD., MBA
docent
doc. dr. mgr. Remigiusz Ryzinski
docent
doc. PhDr. Tomáš Koziak, PhD.
docent
 
doc. Mgr. Anna Wawrzonkiewicz – Slomska, PhD.
docentka
Ing. Jozef Adamko, PhD., MBA
odborný asistent
JUDr. Dušan Čurila, Ph.D.
odborný asistent
PhDr. ThDr. Marián Bednár, PhD.
odborný asistent
 
Mgr. Marianna Berinšterová, PhD.
odborný asistent
Mgr. Michaela Šandalová
odborný asistent
Mgr. Veronika Fitzeková
odborný asistent
 
Katedra spoločenských vied | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Sociálna práca | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Knižnica | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Centrum odbornej jazykovej prípravy | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Centrum odbornej jazykovej prípravy

PhDr. Katarína Radvanská
Vedúca centra
doc. Mgr. Ingrida Vaňková, PhD.
docentka
PhDr. Zuzana Karabinošová
odborný asistent
Mgr. Katarína Lažová
odborný asistent
Mgr. Barbora Laputková
odborný asistent
© 2024 Všetky práva vyhradené pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.