VEDECKO-PEDAGOGOCKÉ PRACOVISKÁ

Ekonomika | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Katedra ekonomiky, manažmentu a marketingu | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Katedra ekonomiky, manažmentu a marketingu

PhDr. Viera Mokrišová, PhD., MBA
Vedúca katedry
prof. Ing. Anna Šatanová, CSc.
profesorka
doc. Ing. Viera Kuzmišinová, PhD.
docentka
doc. Ing. Ján Dobrovič, PhD.
docent
 
Ing. Iveta Fekiač Sedláková, PhD.
odborný asistent
Ing. Jozef Polačko
odborný asistent
PhDr. Ing. Eva Hvizdová, Ph.D., MBA
odborný asistent
Mgr. Mária Popovičová, CSc.
odborný asistent
 
Mgr. Katarína Vargová
odborný asistent
 
 

Katedra spoločenských vied

PhDr. ThLic. Ing. Jozef Polačko, PhD., MBA
Vedúci katedry
Dr.h.c. prof. PhDr. Vojtech Slomski, PhD.
profesor
prof. dr.hab Zbigniew Marek
profesor
prof. Slawomir Mazur, PhD.
profesor
 
doc. ThDr. PaedDr. Marek Storoška, PhD.
docent
doc. PhDr. Michal Bochin, CSc.
docent
doc. Mgr. Remigiusz Ryzinski, Dr.
docent
doc. Ing. Emília Pribišová, PhD.
docentka
 
doc. Mgr. Anna Wawrzoniewicz – Slomska, PhD.
docentka
prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc.
profesor
JUDr. Dušan Čurila, PhD.
odborný asistent
doc. PhDr. Marián Ambrozy, PhD., MBA
docent
 
Mgr. Martin Kormanik, PhD.
odborný asistent
Mgr. Michaela Šandalová
odborný asistent
Mgr. Veronika Fitzeková
odborný asistent
Mgr. Mária Szirmaiová, PhD.
odborný asistent
 
Mgr. Ján Karas
odborný asistent
Mgr. Miroslava Bozogáňová, PhD.
odborný asistent
Katedra spoločenských vied | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Sociálna práca | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Knižnica | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Centrum odbornej jazykovej prípravy | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Centrum odbornej jazykovej prípravy

PhDr. Katarína Radvanská
Vedúca centra
PhDr. Zuzana Karabinošová
odborný asistent
Mgr. Klára Tomášová
odborný asistent
doc. Mgr. Ingrida Vaňková, PhD.
docentka
© 2022 Všetky práva vyhradené pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.