AKTUALITY

Útvar kancelára | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
23.04.2022 05:53

Výučba a konzultačné hodiny s PhDr. Vierou Mokrišovou, PhD. v dňoch 26.4.-27.4.2022 nebudú z dôvodu zahraničnej pracovnej cesty , náhrada výučby bude oznámená študentom.

23.04.2022 05:53
ISM Prešov | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
22.04.2022 12:59

Oznamujeme všetkým študentom (dennej a externej formy štúdia), že štúdium bude prebiehať od 25.4.2022 prezenčnou formou. Zároveň ostáva v platnosti aj dištančná forma v online priestore pre tých študentov, ktorí v čase výučby môžu mať príznaky ochorenia Covid - 19.

Ďakujeme za pochopenie.

22.04.2022 12:59
11.02.2022 12:38

Oznamujeme všetkým študentom (dennej a externej formy štúdia), že štúdium bude aj naďalej prebiehať výhradne dištančnou formou (v online priestore) a to až do odvolania.

Ďakujeme za pochopenie.

11.02.2022 12:38
Edičná činnosť | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
28.12.2021 00:00

Všetky potrebné informácie k odovzdávaniu PREZENTÁCIE K OBHAJOBE ZP nájdete na tomto odkaze: Pokyny k prezentácii (kliknite na daný odkaz).

28.12.2021 00:00
ISM Prešov | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
22.12.2021 09:18

Oznamujeme všetkým študentom, že v dňoch od 22.12.2021 do 10.01.2022 bude VŠMP ISM Slovakia zatvorená.

Za pochopenie ďakujeme.

22.12.2021 09:18
Erasmus+ | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
07.12.2021 12:02
Dočasná dištančná forma výučby!

Vážení kolegovia a kolegyne, vážení študenti,

Vzhľadom na rýchlo sa zhoršujúcu epidemiologickú situáciu, osobitne na teritóriu Prešovského samosprávneho kraja, berúc do úvahy záujmy všetkých našich pedagógov a zamestnancov a Vás našich študentov, riadiac sa ustanovením smernice rektora č. 1/2021 k realizácii prezenčnej a dištančnej výučby študentov Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove počas trvania pandémie COVID-19 pre akademický rok 2021/2022, čl. 2, písm. b) a c) rozhodol som o tom, že naša vysoká škola dočasne prejde výlučne na distančnú formu výučby.

Toto rozhodnutie nadobúda platnosť od 06. 12. 2021 a prijíma sa dočasne na dobu 2 týždňov, teda do 18. 12. 2021.

O prípadnom ďalšom predĺžení Vás bude vedenie vysokej školy informovať.

Ďakujem za Vaše pochopenie.

doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD., rektor

07.12.2021 12:02
© 2024 Všetky práva vyhradené pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.