Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia

Prvá súkromná vysoká škola na východe Slovenska s nemeckým know-how vznikla v roku 2005. Ponúka bakalárske, magisterské a inžinierske študijné programy v dennom i externom štúdiu zamerané na podnikanie a etiku. Pre manažérov je určené prestížne štúdium Master of Business Administration, alebo právnické štúdium Master of Laws.

Rigorózne konanie | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Prečo študovať na ISM Slovakia?

Referencie úspešných študentov

Úspešne som ukončil magisterské štúdium na ISMke v Prešove a rád by som odporučil štúdium. Prístup profesorov a zamestnancov je perfektný, ústretový a škola poskytuje mnoho ďalších možností ako Erasmus+ (bol som v Nemecku a v Prahe rok vďaka ISM), takisto možnosť pracovnej stáže po štúdiu a to je len zlomok možností, ktoré škola ponúka.

Viliam - referencie | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
— Viliam Holotňák

Táto škola mi dala veľmi veľa – predovšetkým kvalitný základ do budúcnosti. Bolo to veľmi úspešné a inšpiratívne štúdium, lebo sme sa učili formou konzultácií, diskusií, prepájali sme teóriu s praxou. Na škole vždy vládla úžasná tvorivá atmosféra a pohoda. Vážim si ISM Slovakia za to, že ma profesionálne usmerňovala pri mojom odbornom raste a dala mi veľa úspešných spolužiakov.

Slávka - referencie | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
— Slávka Kanuščáková

VŠ ISM Slovakia alebo ako sme ju my volali - “ismka” mi dala päť krásnych rokov, niekedy ťažkých, niekedy ľahších. Za najväčšiu prednosť považujem individuálny prístup vyučujúcich, ktorí často smerovali výučbu aj na praktické využitie vo vlastných projektoch. Spomínam si ako sme v druhom ročníku na odbore medzinárodné podnikanie mali za úlohu vymyslieť vlastný produkt a odprezentovať ho. Vymysleli sme folk energy drink, ktorý dodal silu folkloristu J Štúdium vrelo odporúčam, nadobudnuté skúsenosti a vedomosti určite zúročíte v pracovnom prostredí.

Martin - referencie | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
— Martin Chovanec

Na tejto škole som mal prvotne v pláne, kvôli mojej práci, vyštudovať odbor "Sociálne služby a poradenstvo" a tým získať potrebný titul Bc. Avšak po troch rokoch strávených na VŠMP ISM Slovakia v Prešove mi nedalo nepokračovať ďalej. Pokračoval som v odbore Etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol, kde som získal titul Mgr. Napokon som to dotiahol na PhDr. Chcel by som vyzdvihnúť prístup všetkých zamestnancov, tak ako ľudí zo študijného oddelenia, tak aj samotných profesorov a prednášajúcich. So štúdiom som bol maximálne spokojný a týmto vrelo odporúčam túto školu budúcim študentom. Držte sa.

Martin - referencie | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
— Martin Matejka

Štúdium na ISM Slovakia bolo pre mňa ideálnou voľbou a cestou k príprave na vstup do profesijného života. Okrem odborných znalostí som sa zdokonalil aj v ďalších oblastiach, ktoré sú nevyhnutné v rámci kariérneho rastu, a to konkrétne spôsob, ako ucelene a hodnotne prezentovať svoje názory a myšlienky, spôsob, ako narábať s informáciami a v neposlednom rade spôsob, ako efektívne a empaticky komunikovať s ľuďmi. Štúdium na ISM Slovakia preto vrelo odporúčam.

Martin - referencie | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
— Martin Krupár

Odporúčam štúdium na tejto škole. Profesionálny prístup profesorov, dokonca aj k študentom s individuálnym študijným plánom (študentom so špecifickými potrebami). Popri štúdiu na vysokej škole aj pracujem, zvládam prácu aj štúdium, takže vrelo odporúčam. Získané vedomosti človek využije ak sa stretne na úradoch s rôznymi písomnosťami, alebo v pracovnom prostredí.

Michal - referencie | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
— Michal Valíček

Po skončení bakalárskeho štúdia v zdravotníckom odbore som pokračovala v magisterskom štúdiu na tejto škole v odbore Sociálne poradenstvo a služby a bola som veľmi spokojná. Bezproblémové štúdium, zvládnuteľné aj popri podnikaní a materskej.

— Ľubka Gobanová

So štúdiom na tomto programe som bola spokojná. Každý z predmetov určite niečo prináša a jednotlivé cvičenia môžu byť nápomocné aj v praxi po absolvovaní štúdia. Ide o viac než len teoretický ekonomický odbor. Preto každému odporúčam štúdium na tejto vysokej škole s dobrými možnosťami pre uplatnenie v praxi.

Zuzana - referencie | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
— Zuzana

Školu, ktorú som si vybrala môžem ohodnotiť len pozitívne. Všetky predmety mi dali niečo do reálneoh života. Spomedzi nich by som chcela najviac vyzdvihnúť predmety: Sociálna komunikácia, Výchova k asertivite a empatii, ale aj Sociálne poradenstvo. Myslím si, že výberom tejto školy som urobila najlepšie rozhodnutie pre svoju budúcnosť.

Michaela - referencie | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
— Michaela

Na tomto odbore ma oslovili najmä veľmi zaujimavé predmety od psychológie, filozofie až po etiketu alebo estetiku. Taktiež je tu aj možnosť pokračovať v druhom stupni vysokoškolského štúdia, byť špecializovanou pracovníčkou v oblasti etiky a mnoho ďalších možností ktoré sa týkajú najmä etiky, ktorá je veľmi zaujímavá nie len pre mňa ale aj pre mnoho ľudí, ktorí zvažujú svoj odbor.

Nikoleta - referencie | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
— Nikoleta

 Môj študijný program som si vybrala, pretože ma baví práca s ľuďmi, respektíve práca s jednotlivcom. Najviac sa mi páčili predmety ako: Filozofia výchovy, Sociológia a Rodinná výchova. Po ukončení bakalárskeho štúdia som sa len utvrdila v tom, že v programe budem pokračovať aj na druhom stupni. Oceňujem odbornosť vyučujúcich, ako aj ich prístup k študentom.

Ivana - referencie | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
— Ivana

Štúdium tohto programu bolo nad moje očakávania. Tento program ma naučil ako pracovať v oblasti podnikateľských a obchodných aktivít. Každý z predmetov bol veľmi zaujimavý a to hlavne vďaka profesionálnemu prístupu pedagogického zboru, ktrorý študentom poskytuje veľmi dobré vedomostné zázemie, ale taktiež možnosti a cvičenia pre uplatnenie v praxi. Preto tento program odporúčam pre každého, kto sa zaujíma o podnikateľskú a obchodnú sféru.

Kristián - referencie | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
— Kristián
 

Študuj aj ty!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Študijné programy

Aktuálne informácie pre študentov

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.