AKTUALITY

Oznámenie o prevzatí diplomu

Absolventom, ktorí ukončili svoje vysokoškolské štúdium v termíne 26.08.2021 a 27.08.2021 oznamujeme, že si môžu prevziať doklady o ukončení štúdia.

Tieto budete mať k dispozícii každý deň v čase od 10.00 do 13.00 hod. na študijnom oddelení.

V zmysle Smernice č. 5/2011 o školných poplatkoch je študent povinný uhradiť:
50€  poplatok za vydanie dvojjazyčného vysokoškolského diplomu
17€  poplatok za vysvedčenie o štátnej skúške
20€  poplatok za dodatok k diplomu
SPOLU: 87€

Banka: Slovenská sporiteľňa – pobočka Prešov
Účet (IBAN):  SK 8409000000000502611848
Variabilný symbol: rodné číslo uchádzača
Konštantný symbol: 0308

Do poznámky meno, priezvisko– napr. Janko Hraško

K prevzatiu si so sebou doneste kópiu dokladu o úhrade.

Ďakujeme.

Ekonomika | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Go back

© 2021 Všetky práva vyhradené pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Používame anonymizované súbory cookie, aby sme Vám poskytli najlepší zážitok z našej stránky a ochránili vaše osobné údaje. Ak budete pokračovať, povoľujete tým prijatie všetkých súborov cookie na stránke spoločnosti Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove. Viac informácii