ETIKA VZŤAHOV S VEREJNOSŤOU A OBCHODNÝ PROTOKOL

Študijný program

Etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol

Študijný odbor Filozofia/Philosophy
Forma štúdia denná / externá
Štandardná dĺžka štúdia 2 roky / 2,5 roka
Garant prof. PhDr. Vojtech Slomski, PhD.
Získaný titul Magister (Mgr.)
Školné 650 €/semester
Informácie:


ISM Slovakia
študijné oddelenie
+421 (0) 903 617 817
studijne@ismpo.sk

 

Charakteristika študijného programu

Študijný program Etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol ponúka znalostí z  oblasti etických a filozofických smerov súčasnosti, sociálnej filozofie, morálnej kultivácie osobnosti prostredníctvom štúdia kontradiktívnych etických trendov, postmodernej kultúry a globalizácie.

Zároveň program ponúka štúdium aplikovaných etík, ktoré je sústredené do oblasti public relations a manažérskej etiky. V rámci programu je štúdium zamerané aj na získanie vedomosti v príbuzných vedách, predovšetkým z axiológie, aplikovanej sociológie, základov diplomacie, aplikovanej psychológie a teórie komunikácie. Ďalej sa pozornosť sústreďuje na etiku a etiketu v obchodnom protokole, etickú kazuistiku a poradenstvo a v neposlednom rade študent získava vedomosti z oblasti spoločenskej etikety. Napokon program ponúka štúdium cudzieho jazyka na úrovni zodpovedajúcej druhému stupňu vysokoškolského štúdia.

Uplatnenie absolventa

Absolvent študijného programu sa uplatní ako:

  • PR manažér
  • špecialista na obchodný protokol
  • etický audítor
  • tvorca etických kódexov (v súkromnom sektore, v medzinárodných inštitúciách Európskej únie, v ústredných orgánoch štátnej správy, v úradoch štátnej správy, verejnej správy, samosprávy i v mimovládnych organizáciách)

Aké sú možnosti pokračovania v štúdiu?

Absolventi môžu ďalej rozširovať svoje vzdelanie v rámci postgraduálneho štúdia, pričom sa môžu zamerať na rigorózne konanie v študijnom odbore filozofia a získať titul PhDr., alebo absolvovať profesijný vzdelávací program Master of Business Administration alebo postgraduálne štúdium Master of Laws v obchodno-právnom zameraní.

Uplatnenie absolventa | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Vybrané predmety, s ktorými sa stretnete počas štúdia

Etika public relations

Boli ste nespokojní v obchode, na úrade, v čakárni lekára? Prečo asi? Možno je nespokojný sám predajca, úradník alebo sestra. Na vaše otázky o tom i o dobrom mene vám pomôže odpovedať tento predmet.
Etika public relations | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Etika a etiketa v obchodnom protokole | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Etika a etiketa v obchodnom protokole

Prečo potrebujeme dodržiavať etiketu? Ako nám to pomôže v biznise? Je dôležité vedieť ako sa postarať o návštevu, VIP hosťa, čo si obliecť na rokovanie a kto nastupuje prvý do výťahu? A aký je rozdiel medzi písomnou, telefonickou a elektronickou etiketou?


Postmoderná kultúra a globalizácia

Akým spôsobom zmenila globalizácia svet, ako sa prejavuje v masmédiách, kultúre, vzdelávaní, politike i v našom každodennom živote? A čo majú spoločné Spielbergov film Zachráňte vojaka Ryana, Warholova Marilyn Monroe na plechovke a Tancujúci dom v Prahe? O týchto a ďalších zaujímavostiach sa dozviete v rámci tohto predmetu.

Postmoderná kultúra a globalizácia | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Základy diplomacie | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Základy diplomacie

Dobrý diplomat vie, prečo Arktída nikdy nebude štátom. Dobrý diplomat nikdy neklame, len nehovorí celú pravdu. A dobrý diplomat vás pošle do horúcich pekiel takým spôsobom, že sa na túto cestu budete dokonca tešiť. Aj o tom je tento predmet.Kontradiktívne etické trendy

Predmet sa nesie v znamení diskusie o kontroverzných otázkach rezonujúcich v súčasnej spoločnosti, ako sú etické dilemy virtuálnej doby, výdobytky i nebezpečenstvá najnovších poznatkov v medicíne, kontroverzie v legislatíve súvisiace s otázkou práva na život a otázky slobody človeka ako zodpovednosti.


Kontradiktívne etické trendy | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
© 2021 Všetky práva vyhradené pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Používame anonymizované súbory cookie, aby sme Vám poskytli najlepší zážitok z našej stránky a ochránili vaše osobné údaje. Ak budete pokračovať, povoľujete tým prijatie všetkých súborov cookie na stránke spoločnosti Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove. Viac informácii