PROGRAM MBA – ETIKA V MANAŽMENTE

Študijný program

Program MBA – Etika v manažmente

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 1 rok
Získaný titul Master of Business
Administration (MBA)
Poplatok
2 500 € za celé štúdium
(nie sme platca DPH)
Informácie:

 

ISM Slovakia
študijné oddelenie
+421 904 183 805
studijne@ismpo.sk

Certifikát IES
Naše programy MBA sú certifikované spoločnosťou International Education Society (IES) so sídlom v Londýne. Táto spoločnosť bola založená v roku 1997 a stala sa významnou inštitúciou, ktorá sa špecializuje výlučne na certifikáciu vzdelávacích inštitúcií a ich vzdelávacích programov. Výsledkom certifikácie je stanovenie ratingu, ktorý zreteľne deklaruje kvalitatívnu úroveň inštitúcie. Hodnota ratingu je overovaná v pravidelnom intervale. Jedinečným výstupom certifikácie inštitúcie je medzinárodný certifikát pre absolventov. Tento certifikát môže získať každý absolvent, ktorý úspešne ukončil certifikovaný vzdelávací program.

Pre koho je program určený?
Pre uchádzačov, ktorí majú ukončený minimálne prvý stupeň vysokoškolského vzdelania (Bc.). Typickým študentom je manažér pohybujúci sa už niekoľko rokov v praxi, ktorý chce zlepšiť svoje manažérske schopnosti a zvýšiť svoju cenu na trhu práce.

 

Charakteristika študijného programu

Master of Business Administration predstavuje profesijný vzdelávací program zameraný na rozvoj manažérskych schopností a praktických skúseností, ktorý je určený pre manažérov, členov top manažmentu, podnikateľov, zamestnancov štátnej správy a samosprávy, predstaviteľov neziskových organizácií a predovšetkým pre tých, ktorí chcú získať náskok pred ostatnými. Znalosti, ktoré poskytujú programy MBA, sú pre fungovanie podniku nenahraditeľné a patria medzi efektívne uplatniteľné vedomosti, ktoré získate počas jedného roka.

Uplatnenie absolventa

Celosvetovo najprestížnejší titul bežne používaný v manažérskej práci. Kariérny posun nielen na profesijnom rebríčku je u absolventov programu MBA značný. Až 94 % absolventov uviedlo, že vďaka štúdiu sa posunuli o jednu a viac pozícií vo firemnej hierarchii, prípadne dostali ponuku na atraktívnejšie pracovné príležitosti. Ihneď po získaní titulu si polepšilo 42 %, do jedného roka od absolvovania získalo lepšie pracovné uplatnenie 90 % absolventov. Získaním titulu MBA si viac ako polovica z nich dopomohla k zvýšeniu finančného ohodnotenia. MBA potvrdzuje nadobudnuté skúsenosti absolventov a posúva ich profesionálne ďalej.

Vybrané predmety, s ktorými sa stretnete počas štúdia

Sociálna etika a filozofia

Právne formy podnikateľských vzťahov

Firemná kultúra a identita

Strategický manažment

Aplikovaná etika

Vybrané kapitoly z AJ/ Dane

Etika v strategickom vyjednávaní

Etika public relations

Manažérska etika

Aplikovaná psychológia

Pracovné právo

Metodológia záverečnej práce

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.