LL.M. ŠTÚDIUM

Študijný program

LL.M. Obchodno-právne vzťahy

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 1 rok
Získaný titul Master of Laws (LL.M.)
Poplatok
2 500 € za celé štúdium
(nie sme platca DPH)
Informácie:

 

ISM Slovakia
študijné oddelenie   
+421 904 183 805
studijne@ismpo.sk

Certifikát IES
Náš program LL.M. je certifikovaný spoločnosťou International Education Society (IES) so sídlom v Londýne. Táto spoločnosť bola založená v roku 1997 a stala sa významnou inštitúciou, ktorá sa špecializuje výlučne na certifikáciu vzdelávacích inštitúcií a ich vzdelávacích programov. Výsledkom certifikácie je stanovenie ratingu, ktorý zreteľne deklaruje kvalitatívnu úroveň inštitúcie. Hodnota ratingu je overovaná v pravidelnom intervale. Jedinečným výstupom certifikácie inštitúcie je medzinárodný certifikát pre absolventov. Tento certifikát môže získať každý absolvent, ktorý úspešne ukončil certifikovaný vzdelávací program.

 

Charakteristika študijného programu

Profesijný vzdelávací program sa špecializuje na prehĺbenie znalostí v oblasti obchodného práva.

Využijú ho manažéri, členovia manažmentu, podnikatelia, zamestnanci štátnej správy a samosprávy, advokáti, koncipienti, právnici, notári či právni špecialisti, ktorí neustále pracujú na zdokonaľovaní svojej kvalifikácie, chcú prehĺbiť svoje znalosti a získať aktuálne informácie o vývoji obchodného práva v Slovenskej republike a jeho vzťahu k právu Európskej únie.

Vybrané predmety, s ktorými sa stretnete počas štúdia

Obchodné právo

Právne formy podnikateľských vzťahov

Pracovné právo

Insolvenčné právo

Medzinárodné obchodné vzťahy

Vybrané kapitoly z AJ/ Manažérska etika

Právo a ekonomika EÚ

Právna informatika

Dane

Aplikovaná psychológia

Personálne riadenie

Metodológia záverečnej práce

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.