EKONOMIKA A MANAŽMENT V OBCHODNOM PODNIKANÍ

Študijný program

Ekonomika a manažment v obchodnom podnikaní

Študijný odbor Ekonómia a manažment
Economics and Management
Forma štúdia denná / externá
Štandardná dĺžka štúdia 2 roky / 2 roky
Garant prof. Ing. Anna Šatanová, CSc.

 

Študijný poradca

 

PhDr. Viera Mokrišová, PhD., MBA

 

Koordinátorka pre študentov
so špecifickými potrebami

 

PhDr. Michaela Kmecová

 

Získaný titul

 

Inžinier (Ing.)

 

Školné

 

700 €/semester

Informácie:


ISM Slovakia
študijné oddelenie
+421 904 183 805
studijne@ismpo.sk

 

Aké sú možnosti pokračovania v štúdiu?

Absolventi môžu ďalej pokračovať na 3. stupni vysokoškolského štúdia, rozširovať svoje vzdelanie v rámci postgraduálneho štúdia, pričom sa môžu zamerať na profesijný vzdelávací program Master of Business Administration alebo postgraduálne štúdium Master of Laws v obchodno-právnom zameraní.

Uplatnenie absolventa | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Vybrané predmety, s ktorými sa stretnete počas štúdia

Komerčný marketing

Štruktúra a fungovanie komunikačnej agentúry, vývoj a pozícia značky a produktu, imidž firmy, tvorba stratégie, výber médií, kreatívne riešenie, produkcia a realizácia, reklamné akcie, pojmy vzdialené? Tento predmet vám to predstaví.
MBA štúdium | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Kreatívna ekonomika a podnikanie | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Kreatívna ekonomika a podnikanie

Chcete pochopiť fungovanie a potreby firiem pôsobiacich v kreatívnom odvetví? Chcete vedieť ako sa vytvára alebo prináša na trh kultúrny alebo kreatívny produkt či služba? Odpovede nájdete v tomto predmete, ktorý vás usmerní pri spracovaní vlastných návrhov v oblasti kreatívneho podnikania.

Projektový manažment

Projektové riadenie, metódy operačnej analýzy pri výbere, plánovaní, realizácii a kontrole projektu, metóda logického rámca, metóda získanej hodnoty, vybrané metriky a kľúčové indikátory na hodnotenie projektu. Nebojte sa, nie je to také strašné ako to znie :).Projektový manažment | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Ekonomika a podnikanie v službách cestovného ruchu | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Ekonomika a podnikanie v službách cestovného ruchu

Chcete vedieť viac o ekonomických súvislostiach podnikateľských rozhodnutí podnikov cestovného ruchu? Ako zvládnuť metódy, postupy a procesy podnikateľského zámeru v oblasti cestovného ruchu? Osvojíte si nástroje pre formuláciu, ekonomickú analýzu a implementáciu podnikateľskej stratégie podniku cestovného ruchu.

Medzinárodný manažment a podnikanie

Odlišnosti riadenia podnikov v domácom vlastníctve od nadnárodných spoločnosti, pochopenie úlohy, významu a postavenia nadnárodných spoločností v medzinárodnom kontexte, vznik a rozvoj medzinárodného podnikania, existencia nadnárodných spoločností a ich manažovanie. Po absolvovaní tohto predmetu v tom budete dobrí

Medzinárodný manažment a podnikanie | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
© 2024 Všetky práva vyhradené pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.