AKTUALITY

OZNÁMENIE O ÚHRADE ŠKOLNÉHO

Pripomíname študentom denného a externého štúdia, že do 06.02.2023 je potrebné uhradiť letný semester akademického roka 2022/2023 a tiež poplatok za AIS 10€ (za každý semester).

680 € (Bc. Medzinárodné podnikanie v obchode a službách) + 10€
425 € (Bc. Hospodárska a podnikateľská etika) + 10 €
650 € študenti magisterského štúdia + 10 €
700 € študenti inžinierskeho štúdia + 10€

Banka: Slovenská sporiteľňa – pobočka Prešov
Účet (IBAN): SK 8409000000000502611848
Variabilný symbol: rodné číslo uchádzača
Konštantný symbol: 0308
Do poznámky meno, priezvisko, ročník, odbor, forma štúdia – napr. Janko Hraško, 1MP ES

Go back

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.