AKTUALITY

11.02.2022 12:38

Oznamujeme všetkým študentom (dennej a externej formy štúdia), že štúdium bude aj naďalej prebiehať výhradne dištančnou formou (v online priestore) a to až do odvolania.

Ďakujeme za pochopenie.

11.02.2022 12:38
Edičná činnosť | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
28.12.2021 00:00

Všetky potrebné informácie k odovzdávaniu PREZENTÁCIE K OBHAJOBE ZP nájdete na tomto odkaze: Pokyny k prezentácii (kliknite na daný odkaz).

28.12.2021 00:00
ISM Prešov | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
22.12.2021 09:18

Oznamujeme všetkým študentom, že v dňoch od 22.12.2021 do 10.01.2022 bude VŠMP ISM Slovakia zatvorená.

Za pochopenie ďakujeme.

22.12.2021 09:18
Erasmus+ | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
07.12.2021 12:02
Dočasná dištančná forma výučby!

Vážení kolegovia a kolegyne, vážení študenti,

Vzhľadom na rýchlo sa zhoršujúcu epidemiologickú situáciu, osobitne na teritóriu Prešovského samosprávneho kraja, berúc do úvahy záujmy všetkých našich pedagógov a zamestnancov a Vás našich študentov, riadiac sa ustanovením smernice rektora č. 1/2021 k realizácii prezenčnej a dištančnej výučby študentov Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove počas trvania pandémie COVID-19 pre akademický rok 2021/2022, čl. 2, písm. b) a c) rozhodol som o tom, že naša vysoká škola dočasne prejde výlučne na distančnú formu výučby.

Toto rozhodnutie nadobúda platnosť od 06. 12. 2021 a prijíma sa dočasne na dobu 2 týždňov, teda do 18. 12. 2021.

O prípadnom ďalšom predĺžení Vás bude vedenie vysokej školy informovať.

Ďakujem za Vaše pochopenie.

doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD., rektor

07.12.2021 12:02
08.11.2021 09:10
THE UNIVERSITY PURPOSE AND INSTITUTIONAL AUTONOMY: CHALLENGES AND THEIR IMPACT ON GEORGIA

Prorektor ISM Slovakia doc. PhDr. Marián Ambrozy, PhD., MBA sa v dňoch 29. a 30. októbra 2021 zúčastnil konferencie THE UNIVERSITY PURPOSE AND INSTITUTIONAL AUTONOMY: CHALLENGES AND THEIR IMPACT ON GEORGIA na Východoeurópskej Univerzite v Tbilisi. Vystúpil s prednáškou The concept of university in the context of philosophy, taking into account the specifics of Slovakia. Prorektor našej školy zároveň nadviazal kontakt s vedením Tbiliskej univerzity. Pre viac foto kliknite sem

08.11.2021 09:10
Aktuálne informácie pre študentov | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
28.09.2021 08:20
Oznam - zmeny v rozvrhu!

Vážení študenti, oznamujeme Vám, že vzhľadom na dodatočné požiadavky niektorých vyučujúcich a opravu chýb došlo k niekoľkým zmenám v rozvrhu. Tieto sa týkajú najmä predmetov s ruským jazykom, predmetov sociálnej prevencie a prevencie soc. pat. javov, ale aj niekoľkých ďalších predmetov. Prosím kontrolujte si vždy aktuálnu verziu rozvrhu v AiSe! Ďakujeme!

28.09.2021 08:20
Útvar kancelára | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
22.09.2021 20:06

Vážení študenti, rozvrh ruského jazyka bude upravený. Výučba RJ začne až po 3. októbri 2021.

(Prednášky z ruského jazyka, ktoré máte v rozvrhu do 2.10.2021 teda nebudú a nahradia sa v iných termínoch.)

Ďakujeme za pochopenie.

22.09.2021 20:06
© 2023 Všetky práva vyhradené pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.