Štúdium na jednej z najlepších obchodných škôl na Slovensku - to je jeden zo siedmich dôvodov prečo študovať na vysokej škole medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Profil vysokej školy
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove (ďalej len „VŠMP ISM“ alebo „vysoká škola“) je súkromnou neuniverzitnou vysokou školou. Poslaním vysokej školy je rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku, rozvíjať poznanie na základe tvorivého vedeckého bádania v oblasti ekonómie, ekonomiky a spoločenských vied a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej spoločnosti.
konferencie2014-mainpage

Medzinárodné vedecké konferencie ISM

     V malebnom prostredí v Stropkove sa konali v dňoch 24. a 25. apríla 2014 medzinárodné vedecké konferencie, ktoré organizovala Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia so sídlom v…

mainpage-dortmund

International Individual Inspiring

To je heslo siete našich škôl – ISM.     Medzinárodná sieť škôl ISM so sídlom v Nemecku má svoje pobočky v domácej krajine v mestách ako: Dortmund, Frankfurt, Mníchov,…

mainpage-studenti

Študuj na ISM!

Študuj na Slovensku! Na škole ktorá patrí do medzinárodnej siete škôl ISM s hlavným sídlom v Nemecku. Študuj na ISM!     Rozhovor s rektorom VŠMP ISM Slovakia – profesorom…

nezamB

Úspešnosť absolventov

Stabilné pôsobenie našej školy VŠMP ISM Slovakia v Prešove prinieslo už svoje výsledky aj v podobe úspešnosti našich absolventov na trhu práce. Podľa porovnania úspešnosti absolventov fakúlt v rámci vysokých…

Down
pause
Up
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove (ďalej len „VŠMP ISM“ alebo „vysoká škola“) je súkromnou neuniverzitnou vysokou školou. Cestou ponuky kvalitných, relevantných, atraktívnych a flexibilných študijných programov vytvára v Prešove vzdelávaciu inštitúciu pre objavovanie internacionálnej a interdisciplinárnej dimenzie podnikania.

22

september
 

začíname akademický rok

 

2014 / 2015

 

Prajeme všetkým študentom aby bol vydarený a úspešný.


30

september

Pozor! Prihlášky môžete podávať až do:

 

30. septembra 2014  

 

Prijímacie konanie začína doručením riadne vyplnenej prihlášky s príslušnými prílohami na adresu školy.

 

Viac informácií pri jednotlivých študijných programoch

 

kliknutím na PRÍJMACIE KONANIE.