Medzinárodné vedecké konferencie
Vo štvrtok dňa 23.4.2020 sa uskutoční ďalší ročník medzinárodných vedeckých konferencií "Business and Innovations in Business Activities" a "Quality of Life".

Potrebné pokyny k účasti i publikovaniu príspevkov nájdete na adrese: ismpo.sk/konfpokyny.

Prihlásiť sa môžete na adrese: ismpo.sk/formulare.
newSemesterMainpage

Nový semester!

V týždni od 3. februára 2020 sa začína letný semester!   Tým, ktorých sa to týka prajeme ešte čo najskoršie úspešné dotiahnutie skúškového obdobia do zdarného konca a pre všetkých…

nebojsaMAINPAGE

neboj sa výšky!

NEBOJ SA VÝŠKY! O Vysokej škole medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove    

dominikMAINPAGEing

Inžiniersky program na ISM

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove má schválený nový inžiniersky študijný program zameraný na ekonomiku a manažment. „Študijný program ekonomika a manažment v obchodnom podnikaní nám v uplynulých dňoch schválila akreditačná komisia, teraz…

Down
pause
Up
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove (ďalej len „VŠMP ISM“ alebo „vysoká škola“) je súkromnou neuniverzitnou vysokou školou. Cestou ponuky kvalitných, relevantných, atraktívnych a flexibilných študijných programov vytvára v Prešove vzdelávaciu inštitúciu pre objavovanie internacionálnej a interdisciplinárnej dimenzie podnikania.Štúdium na jednej z najlepších obchodných škôl na Slovensku - to je jeden z dôvodov prečo študovať na vysokej škole medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

-


Ing.

štúdium

.

.
MBA a LLM štúdium!  

prihlášky prijímame priebežne!    

Možnosť získať profesijný titul MBA alebo LLM prostredníctvom International Education Society, kde máme programy akreditované.  

Viac informácií ->