Štúdium na jednej z najlepších obchodných škôl na Slovensku - to je jeden zo siedmich dôvodov prečo študovať na vysokej škole medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Profil vysokej školy
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove (ďalej len „VŠMP ISM“ alebo „vysoká škola“) je súkromnou neuniverzitnou vysokou školou. Poslaním vysokej školy je rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku, rozvíjať poznanie na základe tvorivého vedeckého bádania v oblasti ekonómie, ekonomiky a spoločenských vied a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej spoločnosti.
ucebnica_mainpage

Nová učebnica kulturológie

Estetika, médiá, interpretácia – kulturologické reflexie   Tak znie názov novej vysokoškolskej učebnice, ktorú vydala Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove. Autormi sú doc. PaedDr. Eva Dolinská, PhD.,…

mainpage-studenti

Študuj na ISM!

Študuj na Slovensku! Na škole ktorá patrí do medzinárodnej siete škôl ISM s hlavným sídlom v Nemecku. Študuj na ISM!     Rozhovor s rektorom VŠMP ISM Slovakia – profesorom…

detska_mainpage3

Detská univerzita ISM 2014

Už po tretíkrát sa otvoria brány Detskej univerzity ISM v týždni od 07.07.2014 do 11.07.2014. Päťdňové štúdium detskej univerzity na vysokej škole začnú študenti spoločne slávnostnou imatrikuláciou, pričom im budú odovzdané…

voley2014mainpage2

Volejbalový turnaj ISM 2014

Na Deň bláznov sa v Prešove na Základnej škole Sibírskej uskutočnil turnaj vo volejbale zmiešaných družstiev, ktorý organizovala vysoká škola VŠMP ISM Slovakia v Prešove. Turnaja sa zúčastnilo 7 družstiev…

nezamB

Úspešnosť absolventov

Stabilné pôsobenie našej školy VŠMP ISM Slovakia v Prešove prinieslo už svoje výsledky aj v podobe úspešnosti našich absolventov na trhu práce. Podľa porovnania úspešnosti absolventov fakúlt v rámci vysokých…

wwaszkola

2.stupeň ekonomického štúdia

Na základe medzinárodnej spolupráce VŠMP ISM Slovakia v Prešove a Wyzsej Szkoly Menedzerskiej w Waszawie Vám oznamujeme, že v akademickom roku 2014/2015 máte možnosť pokračovať v štúdiu v odbore: Zarządzanie…

Down
pause
Up
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove (ďalej len „VŠMP ISM“ alebo „vysoká škola“) je súkromnou neuniverzitnou vysokou školou. Cestou ponuky kvalitných, relevantných, atraktívnych a flexibilných študijných programov vytvára v Prešove vzdelávaciu inštitúciu pre objavovanie internacionálnej a interdisciplinárnej dimenzie podnikania.

24

apríl
Konferencie "Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít IX" a "Kvalita Života V"

- Stropkov 24.-25. apríl 2014 .

Prihlášky na konferencie nájdete tu: http://www.ismpo.sk/formulare

Pokyny pre účastníkov konferencie: http://www.ismpo.sk/konfpokyny

pozvánky: KZ 2014 invitation.pdfKZ 2014 pozvánka.pdfPIPA 2014 invitation.pdfPIPA 2014 pozvánka.pdf


30

jún
Termín na podávanie prihlášok:

do 30.júna 2014 

Prijímacie konanie začína doručením riadne vyplnenej prihlášky s príslušnými prílohami na adresu školy.

Viac informácií pri jednotlivých študijných programoch

kliknutím na PRÍJMACIE KONANIE.