Štúdium na jednej z najlepších obchodných škôl na Slovensku - to je jeden zo siedmich dôvodov prečo študovať na vysokej škole medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Profil vysokej školy
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove (ďalej len „VŠMP ISM“ alebo „vysoká škola“) je súkromnou neuniverzitnou vysokou školou. Poslaním vysokej školy je rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku, rozvíjať poznanie na základe tvorivého vedeckého bádania v oblasti ekonómie, ekonomiky a spoločenských vied a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej spoločnosti.
statnice-mainpage

Oznam pre absolventov 2013/2014

  Srdečne pozývame všetkých absolventov na slávnostné PROMÓCIE ABSOLVENTOV 2013/2014     Slávnostný promočný akt sa uskutoční v  budove Divadla Jonáša Záborského, Námestie legionárov 1, Prešov (oproti OD Tesco a pri…

konferencie2014-mainpage

Medzinárodné vedecké konferencie ISM

     V malebnom prostredí v Stropkove sa konali v dňoch 24. a 25. apríla 2014 medzinárodné vedecké konferencie, ktoré organizovala Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia so sídlom v…

mainpage-dortmund

International Individual Inspiring

To je heslo siete našich škôl – ISM.     Medzinárodná sieť škôl ISM so sídlom v Nemecku má svoje pobočky v domácej krajine v mestách ako: Dortmund, Frankfurt, Mníchov,…

mainpage-studenti

Študuj na ISM!

Študuj na Slovensku! Na škole ktorá patrí do medzinárodnej siete škôl ISM s hlavným sídlom v Nemecku. Študuj na ISM!     Rozhovor s rektorom VŠMP ISM Slovakia – profesorom…

detska_mainpage3

Detská univerzita ISM 2014

Už po tretíkrát sa otvoria brány Detskej univerzity ISM v týždni od 07.07.2014 do 11.07.2014. Päťdňové štúdium detskej univerzity na vysokej škole začnú študenti spoločne slávnostnou imatrikuláciou, pričom im budú odovzdané…

nezamB

Úspešnosť absolventov

Stabilné pôsobenie našej školy VŠMP ISM Slovakia v Prešove prinieslo už svoje výsledky aj v podobe úspešnosti našich absolventov na trhu práce. Podľa porovnania úspešnosti absolventov fakúlt v rámci vysokých…

wwaszkola

2.stupeň ekonomického štúdia

Na základe medzinárodnej spolupráce VŠMP ISM Slovakia v Prešove a Wyzsej Szkoly Menedzerskiej w Waszawie Vám oznamujeme, že v akademickom roku 2014/2015 máte možnosť pokračovať v štúdiu v odbore: Zarządzanie…

Down
pause
Up
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove (ďalej len „VŠMP ISM“ alebo „vysoká škola“) je súkromnou neuniverzitnou vysokou školou. Cestou ponuky kvalitných, relevantných, atraktívnych a flexibilných študijných programov vytvára v Prešove vzdelávaciu inštitúciu pre objavovanie internacionálnej a interdisciplinárnej dimenzie podnikania.

7

júl

v týždni od 07.07.2014 do 11.07.2014

.

sa uskutoční ďalší ročník obľúbenej

.

DETSKEJ UNIVERZITY ISM 2014

     

Viac informácií nájdete tu -->


31

august

Termín na podávanie prihlášok:

 

2. kolo do 31. augusta 2014 

 

Prijímacie konanie začína doručením riadne vyplnenej prihlášky s príslušnými prílohami na adresu školy.

 

Viac informácií pri jednotlivých študijných programoch

  kliknutím na PRÍJMACIE KONANIE.