Profil vysokej školy
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove (ďalej len „VŠMP ISM“ alebo „vysoká škola“) je súkromnou neuniverzitnou vysokou školou. Poslaním vysokej školy je rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku, rozvíjať poznanie na základe tvorivého vedeckého bádania v oblasti ekonómie, ekonomiky a spoločenských vied a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej spoločnosti.
vernisaz-mainpage

Výstava fotografií “SME AKO VY”

  Pod záštitou Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove organizuje v prešovskom MAXe Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku výstavu fotografií Marty Földešovej: SME AKO VY. Výstavu uviedli Janka…

absolventi-mainpage

Absolventi si hľadajú prácu ľahšie

zdroj: www.ineko.sk   Z analýzy INEKO, v rámci ktorej sme pre jednotlivé vysoké školy v SR vypočítali AMN za roky 2010 až 2013, a to podľa definície absolventov škôl v…

konferencie2014-mainpage

Medzinárodné vedecké konferencie ISM

     V malebnom prostredí v Stropkove sa konali v dňoch 24. a 25. apríla 2014 medzinárodné vedecké konferencie, ktoré organizovala Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia so sídlom v…

mainpage-dortmund

International Individual Inspiring

To je heslo siete našich škôl – ISM.     Medzinárodná sieť škôl ISM so sídlom v Nemecku má svoje pobočky v domácej krajine v mestách ako: Dortmund, Frankfurt, Mníchov,…

mainpage-studenti

Študuj na ISM!

Študuj na Slovensku! Na škole ktorá patrí do medzinárodnej siete škôl ISM s hlavným sídlom v Nemecku. Študuj na ISM!     Rozhovor s rektorom VŠMP ISM Slovakia – profesorom…

nezamB

Úspešnosť absolventov

Stabilné pôsobenie našej školy VŠMP ISM Slovakia v Prešove prinieslo už svoje výsledky aj v podobe úspešnosti našich absolventov na trhu práce. Podľa porovnania úspešnosti absolventov fakúlt v rámci vysokých…

Down
pause
Up
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove (ďalej len „VŠMP ISM“ alebo „vysoká škola“) je súkromnou neuniverzitnou vysokou školou. Cestou ponuky kvalitných, relevantných, atraktívnych a flexibilných študijných programov vytvára v Prešove vzdelávaciu inštitúciu pre objavovanie internacionálnej a interdisciplinárnej dimenzie podnikania. Štúdium na jednej z najlepších obchodných škôl na Slovensku - to je jeden z dôvodov prečo študovať na vysokej škole medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

11

marec
 

11. marec 2015!  

deň otvorených dverí  

  VŠMP ISM Slovakia v Prešove


1

september
MBA a LLM štúdium!  

štúdium začína 1.septembra 2015!    

Možnosť získať profesijný titul MBA alebo LLM prostredníctvom International Education Society, kde máme programy akreditované.  

Viac informácií ->