Profil vysokej školy
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove (ďalej len „VŠMP ISM“ alebo „vysoká škola“) je súkromnou neuniverzitnou vysokou školou. Poslaním vysokej školy je rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku, rozvíjať poznanie na základe tvorivého vedeckého bádania v oblasti ekonómie, ekonomiky a spoločenských vied a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej spoločnosti.
NajVyskaMainpage

Najlepšia výška na východe!

Naša vysoká škola sa podľa analýzy INEKO umiestnila na 11. mieste spomedzi 30 skúmaných vysokých škôl na Slovensku z hľadiska zamestnateľnosti absolventov. Zároveň je pritom potrebné konštatovať fakt, že do jedenásteho…

medzinkonfmainpage

Medzinárodné vedecké konferencie 2015

Pozývame na naše vedecké konferencie: PODNIKANIE A INOVÁCIE PODNIKATEĽSKÝCH AKTIVÍT X. a KVALITA ŽIVOTA VI. ktoré sa budú konať v Prešove dňa 29. – 30.4. 2015   KLIKNITE SEM PRE…

volejbal2_mainpage

Volejbalový turnaj 2015!

Dňa 18.3.2015 sa uskutočnil ďalší ročník volejbalového turnaja Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove. Tento rok sa zúčastnili 4 študentské tímy, ktoré spolu súťažili systémom “každý s každým”.…

storoska-mainpage

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska vymenoval rektorov vysokých škôl

29. január 2015 Prezident Andrej Kiska dnes v Prezidentskom paláci vymenoval rektorov vysokých škôl. Za prítomnosti ministra školstva, vedy, výskumu a športu Juraja Draxlera, predsedu výboru NR SR pre vzdelávanie,…

mainpage-dortmund

International Individual Inspiring

To je heslo siete našich škôl – ISM.     Medzinárodná sieť škôl ISM so sídlom v Nemecku má svoje pobočky v domácej krajine v mestách ako: Dortmund, Frankfurt, Mníchov,…

mainpage-studenti

Študuj na ISM!

Študuj na Slovensku! Na škole ktorá patrí do medzinárodnej siete škôl ISM s hlavným sídlom v Nemecku. Študuj na ISM!     Rozhovor s rektorom VŠMP ISM Slovakia – profesorom…

Down
pause
Up
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove (ďalej len „VŠMP ISM“ alebo „vysoká škola“) je súkromnou neuniverzitnou vysokou školou. Cestou ponuky kvalitných, relevantných, atraktívnych a flexibilných študijných programov vytvára v Prešove vzdelávaciu inštitúciu pre objavovanie internacionálnej a interdisciplinárnej dimenzie podnikania. Štúdium na jednej z najlepších obchodných škôl na Slovensku - to je jeden z dôvodov prečo študovať na vysokej škole medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

21

september
 

.  

. POZOR!  Predlžený mimoriadny termín na podanie prihlášok na štúdium vo všetkých študijných odboroch  

.  

. do 21.septembra 2015


.

.
MBA a LLM štúdium!  

prihlášky prijímame priebežne!    

Možnosť získať profesijný titul MBA alebo LLM prostredníctvom International Education Society, kde máme programy akreditované.  

Viac informácií ->