Medzinárodná študentská vedecká konferencia na ISM 2012

Ako sa stalo už v uplynulých rokoch zvykom, tak aj v tomto akademickom roku sa uskutočnil na Vysokej škole medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove ďalší ročník súťaže o najlepšiu študentskú vedeckú prácu.

4. ročník Medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie sa uskutočnil dňa 16. 4. 2012 pod záštitou rektora vysokej školy, prof. RNDr. Leva Bukovského, DrSc. , ktorý vo svojom úvodnom príhovore privítal aj študentov z Čiech, Poľska a UPJŚ v Košiciach. Súťažilo sa v dvoch sekciách, a to : Ekonomika, marketing a manažment a Sociálne služby a poradenstvo a etika. Celkom z 25 súťažiacich komisie vybrali v sekciách tri najlepšie práce, ktorých autori boli aj finančne ocenení. „Zlatou medailou“ bola ocenená práca pod názvom Analýza spokojnosti študentov odboru andragogika so štúdiom (Tomáš Sadílek, VŠB-TU Ostrava) a práca pod názvom Monitoring názorov a skúseností mládeže s marihuanou v Prešovskom kraji (Martin Schneider, VŠMP ISM Slovakia Prešov).

Táto súťaž slúži k podpore vedeckej činnosti študentov vysokých škôl a snahou vedenia Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove je zapojiť do nej podľa možnosti čo najväčší počet študentov, ktorí sa chcú zaoberať vedeckou a odbornou činnosťou. Je to tiež jedinečná možnosť pre tých, ktorí sa hlbšie zaujímajú o študovanú problematiku na tejto škole a majú pocit, že by ich oblasť záujmu mohla byť prínosná pre sociálnu a ekonomickú vedu. Študentská vedecká a odborná činnosť je preto ideálnou príležitosťou pre získavanie skúseností vo vedeckej oblasti a pre prezentáciu inovatívnych poznatkov a postupov. Túto súťaž je tiež možné využiť ako možnosť prípravy pre bakalársku a diplomovú prácu. Všetky vedecké príspevky súťažiacich študentov budú publikované v samostatnom zborníku z tejto konferencie.

Autor : JUDr. Mária Marinicová, PhD.
Foto : Bibiána Vojdulová

Go back

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.