AKTUALITY

Škola predstaví redizajnované odevy – DOD na Vysokej škole ISM uzatvorí biznis večer

V rámci dňa otvorených dverí na Vysokej škole medzinárodného podnikania (VŠMP) ISM Slovakia v Prešove sa 30. januára uskutoční aj Študentská vedecká konferencia, kde budú študenti prezentovať svoje práce. „Budú rezonovať hlavne otázky týkajúce sa etiky a starostlivosti o seniorov a rovnako aj témy v oblasti podnikania v obchode a službách. V súčasnosti sú to nanajvýš aktuálne témy,“ pripomína rektor ISM v Prešove Dr.h.c.doc. ThDr. PaedDr. Marek Storoška, PhD.

Súčasťou konferencie bude aj jedna z aktivít projektu aplikačného výskumu „Tradičné ľudovoumelecké remeslá v kontexte kreatívneho priemyslu“ – módna prehliadka. Projekt je riešený v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. Jeho cieľom je prelínanie tradícií s modernými odevmi. „Nejde o bežnú módu. Chceme predstaviť udržateľné recyklované módne odevy, ktoré zohľadňujú environmentálne aspekty,“ vysvetľuje garantka projektu, prorektorka ISM, Ing. Eva Hvizdová, PhD., MBA. Ako dodáva, kedysi bola udržateľná móda považovaná za neatraktívnu a nudnú. Dnes je udržateľná móda s pomocou kreatívnych dizajnérov považovaná za atraktívnu, horúcu a perspektívnu. Výstupom projektovej spolupráce sú štyri kolekcie redizajnovaných odevov. „Jedna kolekcia obsahuje maľované odevy, druhá tradičné remeslá – ako tkanie, vyšívanie či háčkovanie. Tretia kolekcia je zameraná na techniku mašličkovania, ktorá sa v minulosti hojne využívala predovšetkým pri šití krojov. My sme ju zakomponovali do existujúcich odevov. Štvrtá kolekcia cieli na kožu a jej využitie,“ približuje E. Hvizdová. Podstatou celého projektu je tiež prepojenie s praxou. Ako zdôrazňuje prorektorka, „aktívne nám pomáhajú profesionáli  z praxe, ktorí sa týmto technikám reálne už roky venujú.“

Deň otvorených dverí ukončí biznis večer opäť spojený s módnou prehliadkou v kaviarni Botanique Art. Vysoká škola ISM ho pripravila v spolupráci s Národným podnikateľským centrom v Prešove. „Je to jeden z výsledkov našej spolupráce. Je to logické – veď práve na podnikanie sa naša škola zameriava. Našou ambíciou je pripraviť študentov na reálnu prax, ktorá ich po skončení školy čaká,“ uzavrela prorektorka ISM v Prešove.

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove pôsobí od roku 2005 ako prvá súkromná vysoká škola na východe Slovenska s nemeckým know-how. Ponúka bakalárske a magisterské študijné programy v dennom i externom štúdiu zamerané na podnikanie, etiku a sociálne služby. Venuje sa tiež postgraduálnemu štúdiu. Doteraz jej brány opustilo približne 2 600 absolventov.

***

Prešov 21. januára 2019

 Veronika Fitzeková

Knižnica | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Go back

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.