AKTUALITY

Pokyny k začiatku zimného semestra  2020/2021

Výučba na VŠMP ISM Slovakia v Prešove prebieha podľa aktuálneho rozvrhu v AiSe.

Skontrolujte si dôsledne, či v systéme AiS máte uvedenú správnu a funkčnú e-mailovú adresu. Je to dôležité, pretože do vašej emailovej schránky budete dostávať pozvánky na online prednášky a ďalšie aktivity.

Prezenčnej výučby sa môžete zúčastniť, pokiaľ nie ste rizikoví, nemáte žiadnu rizikovú cestovateľskú anamnézu, ani rizikové kontakty, ani príznaky ochorenia, za dodržania prísnych hygienických opatrení (rúško, odstup, ruky).

Súbežne s prezenčnou výučbou budú prebiehať aj online prenosy. Tým, ktorí majú možnosť zúčastniť sa vyučovania osobne (hlavne prváci a končiace ročníky), odporúčame, aby tak urobili.

Akékoľvek zmeny budú oznámené vopred na web stránke školy v sekcii AKTUALITY.

Dôrazne žiadame študentov, aby denne sledovali rozvrhy, ktoré sú v AiS-e a pokyny vo svojich e-mailových schránkach a na webe školy www.ismpo.sk.

Ďakujeme a tešíme sa na vás  

Go back

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.