AKTUALITY

Voľby do Akademického senátu VŠMP ISM Slovakia v Prešove

V súlade so zásadami volieb do Akademického senátu VŠMP ISM Slovakia v Prešove a na základe uznesenia Akademického senátu zo dňa 11.10.2011 podľa článku 2., „voľby nového senátu sa vyhlasujú odstupujúcim senátom,  a v zmysle § 8 ods. 1 zákona 131/2002 Z. z. o VŠ a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov,“ AS vyhlasuje

                                                voľby

na 5 členov do študentskej časti  akademickej obce VŠMP ISM Slovakia v Prešove a 10 členov do zamestnaneckej časti akademickej obce.
Voľby sa uskutočnia dňa

17.06.2022      v čase 12.30 – 18.00

Voľby sa budú konať v miestnosti 341 VŠMP ISM.

Návrhy kandidátov do AS na predpísanom tlačive (→"TU"←) predložiť najneskôr do 12.06.2022 do 12.00 hod. predsedníčke volebnej komisie (tlačivo si vyzdvihnete u predsedníčky volebnej komisie).

 

Volebná komisia:

Predseda:        PhDr. Ing. Eva Hvizdová, Ph.D., MBA

Členovia:          Bc. Nikola Gajdošová

                       doc. PhDr. Marián Ambrozy, PhD., MBA

 

 

Prešov 02.06.2022

 

                                                                                                                                       PhDr. Katarína Radvanská
                                                                                                                                podpredsedníčka akademického senátu

________________________________________________________________________

Tlačivo - návrh kandidáta za člena AS nájdete kliknutím →"TU"←

Go back

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.