AKTUALITY

Voľby do Akademického senátu VŠMP ISM Slovakia v Prešove

V súlade so zásadami volieb do Akademického senátu VŠMP ISM Slovakia v Prešove a na základe uznesenia Akademického senátu zo dňa 11.10.2011 podľa článku 2., „voľby nového senátu sa vyhlasujú odstupujúcim senátom,  a v zmysle § 8 ods. 1 zákona 131/2002 Z. z. o VŠ a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov,“ AS vyhlasuje

                                                voľby

na 4 členov do študentskej časti  akademickej obce VŠMP ISM Slovakia v Prešove.

Voľby sa uskutočnia dňa 12.04.2024, v čase 12.30 – 17.00 hod.

Voľby sa budú konať v miestnosti č. 350 VŠMP ISM.

Návrhy kandidátov do AS na predpísanom tlačive (→"TU"←) predložiť najneskôr do 05.04.2024 do 12.00 hod. predsedovi volebnej komisie (tlačivo si môžete vyzdvihnúť aj u predsedu volebnej komisie).

 

Volebná komisia:

Predseda:        PhDr. Viera Mokrišová, PhD., MBA

Členovia:          PaedDr. Jaroslav Ivančo

                       doc. PhDr. Tomáš Koziak, PhD.

 

 

 

Prešov, 21.03.2024

 

                                                                                                               PhDr. ThLic. Ing. Jozef Polačko, PhD., MBA, docent
                                                                                                                                predseda akademického senátu

________________________________________________________________________

Tlačivo - návrh kandidáta za člena AS nájdete kliknutím →"TU"←

Go back

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.