AKTUALITY

USMERNENIE K VYKONANIU ŠTÁTNYCH ZÁVEREČNÝCH SKÚŠOK AR 2020/2021

V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou v Prešovskom okrese, sa manažment Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove rozhodol realizovať štátne záverečné skúšky prezenčnou formou, t. j. osobná účasť na vykonaní štátnej skúšky v priestoroch vysokej školy za dodržania všetkých hygienických opatrení vyplývajúcich z požiadaviek a odporúčaní  Úradu verejného zdravotníctva SR.

Študenti s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, študenti s klinickými príznakmi COVID 19, ako aj študenti, ktorí podliehajú karanténnym opatreniam, sú z účasti na skúškach vylúčení. Títo študenti majú možnosť požiadať vysokú školu o vykonanie štátnej záverečnej skúšky online formou v riadnom termíne štátnych záverečných skúšok.

V priestoroch školy budú k dispozícií dezinfekčné prostriedky na dezinfekciou rúk, ktoré je potrebné pred vstupom do skúšobnej miestnosti aplikovať.

  • Študenti budú vstupovať do skúšobnej miestnosti iba po jednom, pričom musia dodržiavať 2 m odstupy.
  • Každý študent musí byť chránený respirátorom.
  • Každý študent musí využívať vlastné písacie potreby.
  • Študent musí obmedziť osobný kontakt, vrátane podávania rúk, vyvarovať sa dotykov tváre a rúška rukami.
  • Po celý čas konania skúšok je zakázaná konzumácia stravy a nápojov.
  • Pred štátnou záverečnou skúškou bude zverejnený presný časový harmonogram študentov s vyznačeným časovým intervalom, ktorý bude potrebné striktne dodržiavať. To znamená, že na danú hodinu, uvedenú v harmonograme, príde len uvedený študent.


V prípade akýchkoľvek zmien s vývinom epidemiologickej situácie Vás budeme včas informovať na stránke školy.

 

 

PhDr., Ing. Eva Hvizdová, Ph.D, MBA

         prorektor pre štúdium

 

Go back

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.