AKTUALITY

Prorektor v Tirane

Prorektor VŠMP ISM Slovakia v Prešove docent Marián Ambrozy sa 20. mája aktívne zúčastnil vedeckej konferencie New Perspectives in Education and Social Sciences, ktorá sa konala v hlavnom meste Albánska, Tirane. Docent Ambrozy vystúpil s témou o dezinterpretácii znalostnej spoločnosti, ktorá sa prejavuje nadhodnocovaním kompetencií nad znalosti a vedomosti. Konferencie sa zúčastnili mnohí vedeckí pracovníci z početných štátov Európy a Ázie, aj z USA. Hlavné referáty predniesli profesor Baharul Islam z Indie a profesor Mohammed Albaili zo Spojených Arabských Emirátov. Ďakujeme za reprezentáciu!

Go back

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.