AKTUALITY

Prevzatie diplomov

Všetkým absolventom, ktorí ukončili svoje vysokoškolské štúdium v termíne od 8. do 11. júna 2020, srdečne blahoželáme k úspešnému zvládnutiu štátnej záverečnej skúšky.

 Vzhľadom na skutočnosť, že tento akademický rok poznačila pandémia, manažment školy sa prispôsobil danej skutočnosti a slávnostný promočný akt bol zrušený.

 Oznamujeme Vám, že Vás radi privítame na Vašej alma mater pri odovzdávaní dokladov o ukončení štúdia.

 Doklady o ukončení štúdia budete mať k dispozícii v pracovných dňoch od 09.00 do 13.00 h na študijnom oddelení.

 V zmysle Smernice č. 5/2011 o školných poplatkoch je študent povinný uhradiť:

  • 50 €  poplatok za vydanie dvojjazyčného vysokoškolského diplomu
  • 17 €  poplatok za vysvedčenie o štátnej skúške
  • 20 €  poplatok za dodatok k diplomu 

Banka: Slovenská sporiteľňa – pobočka Prešov
Účet (IBAN):  SK 8409000000000502611848
Variabilný symbol: rodné číslo uchádzača
Konštantný symbol: 0308

Do poznámky uveďte meno, priezvisko, odbor, forma štúdia – napr. Ján Hraško, MP, ES

K prevzatiu si so sebou doneste kópiu dokladu o úhrade.

Ekonomika | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Go back

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.