AKTUALITY

PREDZÁPIS 2022/2023

V rámci predzápisu si študent zapisuje

  • povinné predmety – zápis všetkých povinných predmetov pre daný ročník a odbor štúdia v danom AR je povinný. Povinne si študenti zapisujú všetky predmety, ktoré v predchádzajúcom AR neabsolvovali, alebo absolvovali neúspešne (FX).
  • povinne voliteľné predmety, ktoré bude študovať v nasledujúcom akademickom roku vrátane prenesených povinností.

 

Na základe týchto informácií potom študent uskutoční administratívny zápis na akademický rok 2022/2023 (podľa harmonogramu zverejneného na tomto odkaze → HARMONOGRAM ZÁPISOV 22/23).

UPOZORNENIE: NEZABUDNITE SI ZAPÍSAŤ PRENESENÉ POVINNOSTI (prenášané predmety) !!!

Tento predzápis musí študent zrealizovať v AISe do 31.08.2022. Týka sa to všetkých študentov 2.,3. a 4. ročníka bakalárskeho, magisterského a inžinierskeho štúdia v dennej aj v externej forme.

- študent si musí zapísať všetky povinné predmety pre príslušný AR
- povinne voliteľné predmety sa zapisujú podľa blokov
- ak študent nemá absolvovaný povinný alebo povinne voliteľný predmet z predchádzajúceho AR, je povinný si ho zapísať do nasledujúceho AR (tieto predmety sa nezarátavajú do celkového počtu kreditov).

Študent, ktorý si nevykoná zápis v čase do 31.08.2022 bude mať tento zápis spoplatnený čiastkou 10€.

Postupujte prosím podľa priloženého návodu → Návod na predzápis predmetov

Go back

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.