AKTUALITY

V rámci predzápisu si študent zapisuje predmety - povinné, povinne voliteľné a výberové, ktoré bude študovať v nasledujúcom akademickom roku vrátane prenesených povinností. Na základe týchto informácií potom študent uskutoční konkrétny zápis na akademický rok 2020/2021 (podľa zverejneného harmonogramu – od 07. do 11.09.2020).

UPOZORNENIE: NEZABUDNITE SI ZAPÍSAŤ PRENESENÉ POVINNOSTI (prenášané predmety) !!!

Tento predzápis musí študent zrealizovať v AISe do 31.08.2020. Týka sa to všetkých študentov 2. a 3. ročníka bakalárskeho, magisterského a inžinierskeho štúdia v dennej aj v externej forme.

                                        

- študent si musí zapísať všetky povinné predmety pre príslušný AR

- povinne voliteľné predmety sa zapisujú podľa blokov

- ak študent nemá absolvovaný povinný alebo povinne voliteľný predmet z predchádzajúceho AR, je povinný si ho zapísať do nasledujúceho AR (tieto predmety sa nezarátavajú do celkového počtu kreditov).

 

Študent, ktorý si nevykoná zápis v čase do 31.08.2020 bude mať tento zápis spoplatnený čiastkou 10€.

Postupujte prosím podľa priloženého návodu: https://www.ismpo.sk/files/layout/pdf-subory/aktualne-informacie-pre-studentov/zapis1516.pdf

 

Go back

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.