AKTUALITY

Oznam ku konaniu ŠZS

Štátne záverečné skúšky na Vysokej škole medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

v študijnom programe:

„Ekonomika manažment v obchodnom podnikaní“ dňa 24. januára 2022

„ Etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol“ dňa 26. januára 2022

„Sociálne služby a poradenstvo“ dňa 26. januára 2022

V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou v Prešovskom okrese, sa manažment Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove rozhodol realizovať štátne záverečné skúšky prezenčnou formou, t. j. osobná účasť na vykonaní štátnej skúšky v priestoroch vysokej školy za dodržania všetkých hygienických opatrení vyplývajúcich z požiadaviek a odporúčaní  Úradu verejného zdravotníctva SR.

Študenti s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, študenti s klinickými príznakmi COVID 19, ako aj študenti, ktorí podliehajú karanténnym opatreniam, sú z účasti na skúškach vylúčení. Títo študenti majú možnosť požiadať vysokú školu o vykonanie štátnej záverečnej skúšky online formou (žiadosť zaslať na mailovú adresu: studijne@ismpo.sk).

 Prezenčnej formy skúšky sa zúčastnia študenti, ktorí sú v režime OP (očkovaní, prekonaní, ktorí sa preukážu príslušným potvrdením).

Počas štátnych záverečných skúšok platia tieto pravidlá:

  • V priestoroch školy budú k dispozícií dezinfekčné prostriedky na dezinfekciou rúk, ktoré je potrebné pred vstupom do skúšobnej miestnosti aplikovať.
  • Študenti budú vstupovať do skúšobnej miestnosti iba po jednom, pričom musia dodržiavať 2m odstupy.
  • Každý študent musí byť chránený respirátorom.
  • Každý študent musí využívať vlastné písacie potreby.
  • Študent musí obmedziť osobný kontakt, vrátane podávania rúk, vyvarovať sa dotykov tváre a rúška rukami.
  • Po celý čas konania skúšok je zakázaná konzumácia stravy a nápojov.
  • Pred štátnou záverečnou skúškou bude zverejnený presný časový harmonogram študentov s vyznačeným časovým intervalom, ktorý bude potrebné striktne dodržiavať (každému študentovi bude doručený mailom). To znamená, že na danú hodinu, uvedenú v harmonograme, príde len uvedený študent.

 

V prípade akýchkoľvek zmien s vývinom epidemiologickej situácie Vás budeme včas informovať na stránke školy.

                                                                                                                                                  PhDr., Ing. Eva Hvizdová, Ph.D, MBA

 

Go back

© 2022 Všetky práva vyhradené pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Používame anonymizované súbory cookie, aby sme Vám poskytli najlepší zážitok z našej stránky a ochránili vaše osobné údaje. Ak budete pokračovať, povoľujete tým prijatie všetkých súborov cookie na stránke spoločnosti Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove. Viac informácii