AKTUALITY

Oznámenie o úhrade školného

Oznamujeme študentom denného a externého štúdia, že do 07.02.2022 je potrebné uhradiť letný semester akademického roka 2021/2022 nasledovne:

680 €   (Bc. Medzinárodné podnikanie v obchode a službách)

425 €   (Bc. Sociálne služby a poradenstvo)

425 €   (Bc. Hospodárska a podnikateľská etika)        

650 €    študenti magisterského štúdia

700 €    študenti inžinierskeho štúdia       

 

Banka: Slovenská sporiteľňa – pobočka Prešov
Účet (IBAN):  SK 8409000000000502611848
Variabilný symbol: rodné číslo uchádzača
Konštantný symbol: 0308

Do poznámky meno, priezvisko, ročník, odbor, forma štúdia – napr. Janko Hraško, 1MP ES

Go back

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.