AKTUALITY

HARMONOGRAM ZÁPISOV PRE AKADEMICKÝ ROK 2020/2021

 • Študenti budú vstupovať na študijné oddelenie iba po jednom,
 • V priestoroch školy musia dodržiavať minimálne 2 m odstupy,
 • Každý študent musí byť chránený rúškom,
 • Každý študent musí využívať vlastné písacie potreby,
 • Študent musí obmedziť osobný kontakt, vrátane podávania rúk, vyvarovať sa dotykov tváre a rúška rukami,
 • Pri vstupe do miestnosti použiť dezinfekčný prostriedok.

 

                                                       

Medzinárodné podnikanie v obchode a službách (Bc.)

 

2.r. denné štúdium     08.09.2020      09:00 – 10.00 hod.

3.r. denné štúdium     08.09.2020      10:00 – 11:00 hod.

2., 3. a 4. r. externé š. 08.09.2020      13:00 – 13:30 hod.

 

Sociálne služby a poradenstvo (Bc.)

 

2.r. denné a externé š.            09.09.2020      10:00 – 10:30 hod.

3.r. denné a externé š.            09.09.2020      11:00 – 11:30 hod.

     

Hospodárska a podnikateľská etika (Bc.)

 

 1. a 3.r. denné štúdium 10.09.2020 10:00 – 10:30 hod.
 2. r. externé štúdium 10.09.2020 13:30 – 14:00 hod.
 3. r. externé štúdium 10.09.2020 14:00 – 14:30 hod

 

Etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol (Mgr.)

 

 1. r. denného štúdia   11.09.2020 10:00 – 10:30 hod
 2. r. externého štúdia 11.09.2020 13:30 – 14:00 hod
 3. r. externého štúdia 11.09.2020 14:00 – 15:00 hod.

 

 Sociálne služby a poradenstvo (Mgr.)

 

 1. r. denné a externé š. 10.09.2020     11:00 – 11:30 hod.
 2. r. externé štúdium 11.09.2019 15:00 – 15.30 hod.

 

Ekonomika a manažment v obchodnom podnikaní (Ing.)

 1. r. denné štúdium 08.09.2020 14:00 –15.00 hod.
 2. r. externé štúdium 08.09.2020 15:00 – 16.00 hod.

 

Zápis je povinný pre každého študenta.

Na zápis je potrebné so sebou priniesť:

 • doklad o zaplatení poplatku za štúdium/zimný semester
 • doklad o zaplatení poplatku za prolongačnú známku (prvý ročník za študentský preukaz)
 • občiansky preukaz,
 • tlačivo na rodinné prídavky,

Upozorňujeme, že ak študent doklady o zaplatení poplatkov pri zápise nepredloží, nie je možné zápis realizovať.

Poplatok za štúdium:

 • 680 € Medzinárodné podnikanie v obchode a službách
 • 430 €   platí pre 4. ročník MP externé štúdium
 • 425 € Sociálne služby a poradenstvo (Bc.)
 • 425 €   Hospodárska a podnikateľská etika
 • 700 €   Ekonomika a manažment v obchodnom podnikaní
 • 650 €   Etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol
 • 650 €   Sociálne služby a poradenstvo (Mgr.)
 • 180€ 3 roč. EVP a  SSaP – magisterské štúdium

Poplatok za študentský preukaz (platí len pre denných študentov):

                                  

 • 22 €   1. ročník všetky odbory (nová karta)
 • 12 €     2. a 3. ročník (prolongačná známka)
 • 10 €    poplatok za AIS (všetci študenti – každý ročník)

Pokiaľ študent nevykonal zápis predmetov v AISe v určenom termíne (do 31.08.2020) musí uhradiť poplatok 10 € (doniesť doklad o úhrade k zápisu).

V rámci bezpečnostných opatrení Vás tiež žiadame o platbu školného výlučne bezhotovostnou formou na účet školy:

Účet (IBAN):  SK 8409000000000502611848

Variabilný symbol: uviesť rodné číslo

Konštantný symbol: 0308

Poznámka: meno, priezvisko, ročník, odbor

 

Výučba v akademickom roku 2020/21 začína 21.09.2020

Rozvrh bude zverejnený v AISe.

Go back

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.