AKTUALITY

 

Doc. PhDr. Michal Bochin, CSc.

Miško, ako sme ho familiárne nazývali, pôsobil na našej Vysokej škole medzinárodného podnikania ISM Slovakia 14 rokov, od 1.9.2008.

Bol to človek s veľkým srdcom, ochotný vždy každému poradiť, pomôcť.

Prinášal nám dobrú náladu, pokoj, dôveru. Mohli sa naň obrátiť mladší aj starší kolegovia, vždy ich vedel a chcel posunúť ďalej.

Vždy presný, zodpovedný, spoľahlivý. Múdry v rozhodovaní, v hodnotení v  komisiách, či už na štátniciach, rigoróznych skúškach, či na skúškach MBA.

Takto sme ho poznali. Dobrák s veľkým srdcom, nezištný, múdry, rozhľadený, ale zároveň veľmi skromný. Patrí medzi najlepších ľudí, akých sme poznali.

Zasluhuje si našu úctu a vďačnosť zároveň.

Odpočívaj v pokoji pán docent Michal

 

 

Vedecký nekrológ

Docent Michal Bochin sa celý život zameriaval na dialektický aspekt politológie. Základ jeho vedeckej činnosti spočíval predovšetkým v analýze politického procesu ako dynamicky meniacej sa entity. Docent Bochin sa venoval aj filozofickej stránke politického procesu, ktorý vnímal najmä cez prizmu Hegelovej dialektiky. Jeho poľom záujmu bola teoretická politológia, úzko prepojená s oblasťou sociálnej filozofie. Často hovorieval, že umenie politológa nespočíva v komparácii politických systémov jednotlivých krajín, ale v odhalení podstaty procesuálnej stránky politiky. Spomínaný vedecký záujem ho sprevádzal celý pracovný život. Uvedomoval si, že politický proces je spôsobom existencie a fungovania politického systému. Docent Bochin sa zaoberal základnými kategóriami a teoretickou analýzou politického systému. Okrem mnohých vedeckých článkov vydal na danú tému aj niekoľko monografií. Meritom ich záujmu je samotná podstata politického systému, analýza jeho štruktúry, problematika rovnováhy a lineárnosti politického systému, vnútorné aspekty jeho fungovania. Možno povedať, že poľom jeho vedeckého záujmu bola predovšetkým teória a fenomenológia politického systému. Politológ Michal Bochin vnímal ako biele miesto malý dostatok teoretických analýz, systematizácie zložitých otázok a ich vyjadrenia pomocou jednotného pojmovo – kategoriálneho systému. Usiloval sa túto medzeru naplniť. Trojrozmerné vnímanie politiky cez ujasnenie kategórií politického usporiadania vnímal ako blížiace sa Weberovmu chápaniu univerzálnej racionality. Docent Bochin sa vo svojej poslednej knihe snažil predovšetkým vedecky opísať procesné aspekty politického života, konkrétne najmä tie, ktoré korešpondujú s mnohostrannou politickou činnosťou subjektívneho činiteľa. Témou spomínanej monografie je predovšetkým politické ustanovenie a rozhodovanie, konštituovanie politického systému, reprodukčná fáza politického systému a kontrolná fáza politického systému. Odchodom docenta Michala Bochina slovenská politologická obec stratila významného teoretika, ktorý mapoval biele miesta, objavujúce sa v tvorbe iných politológov naozaj riedko. Významne sa zaslúžil o rozvoj teórie politického procesu. Česť jeho pamiatke!

Go back

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.