AKTUALITY

ŠTUDENTI KONČIACICH ROČNÍKOV - POZOR !!!

 

1. POVINNOSTI ŠTUDENTA PRI ODOVZDÁVANÍ ZÁVEREČNEJ PRÁCE

Záverečná práca sa nahráva do systému AIS2 do 08.05.2023.

Záverečná práca sa odovzdáva v printovej podobe osobne na študijnom oddelení (každý deň od 10.00 – 13.00 hod.), alebo zaslaním poštou, najneskôr 08.05.2023. Táto práca sa po obhajobe záverečnej práce naspäť odovzdá študentovi.

Študent odovzdáva záverečnú prácu jedenkrát v tlačenej podobe, čierna väzba obalu, zlaté písmo podľa Smernice o písaní záverečných prác, článok 3, ods. 4.

Za obalom nasleduje titulný list upravený podľa Smernice o písaní záverečných prác, článok 3, ods. 5.
Za titulným listom nasleduje Zadávací list vytlačený z AISu.
Evidenčné číslo práce sa v záverečnej práci neuvádza.
Obsah záverečnej práce uvedený v Zadávacom liste sa zhoduje s obsahom vytlačenej aj elektronickej verzie záverečnej práce.
Názov záverečnej práce, ktorý je na tlačenej verzii práce je totožný so Zadávacím listom a s elektronickou verziou práce.
V printovej aj elektronickej verzii práce sa nachádza abstrakt a kľúčové slová v slovenskom a anglickom jazyku, každý na osobitnej strane. Abstrakt nie je totožný s anotáciou práce uvedenou v Zadávacom liste.
V prípade, že je práca napísaná v inom ako slovenskom jazyku, je potrebné na záver práce uviesť resumé v slovenskom jazyku.

Študent prostredníctvom AISu vyplní Licenčnú zmluvu s Centrálnym registrom záverečných prác o sprístupnení elektronickej verzie diela.

Na stránke školy v prílohe k tomuto dokumentu vypíše študent druhú Licenčnú zmluvu medzi VŠ a študentom, ktorú nájde na tomto odkaze  LICENČNÁ ZMLUVA.

V zmluve študent nič nemení a vypisuje iba tie formuláre, ktoré sú mu dostupné. V čl. 3, ods.2 môže študent zamietnuť sprístupnenie diela max. na dobu 12 mesiacov, po súhlase rektora na 36 mesiacov (Vyhláška č. 233/2011 Z.z.). Zmluva musí byť vyplnená elektronicky, dvakrát vytlačená a podpísaná študentom.

Pred odovzdaním práce je potrebné prácu nahrať do AiS2.
POSTUP nahrávania ZP do AiS2 nájdete na tomto odkaze → NÁVOD PRE NAHRÁVANIE ZP DO AIS2

  

2. PRIHLASOVANIE NA ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY

Študenti končiacich ročníkov sa môžu prihlásiť prostredníctvom AIS2 od 03.05. do 11.05.2023 na štátnu záverečnú skúšku, ktorá sa bude konať v termíne od 05.06.2023 do 09.06.2023. Na ŠZS sa môžu prihlásiť len tí študenti, ktorí majú splnené všetky študijné povinnosti (skúšky, hodnotené zápočty, odovzdaná elektronická verzia záverečnej práce v AiS2).

Každý študent sa musí prihlásiť na všetky (neabsolvované) štátnicové predmety!!

Postupujte podľa návodu → NÁVOD PRE PRIHLASOVANIE NA ŠTÁTNICE


3. ODOVZDANIE PREZENTÁCIE K OBHAJOBE ZP

Všetky potrebné informácie nájdete na tomto odkaze → POKYNY K PREZENTÁCII

Ekonomika | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Go back

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.