AKTUALITY

ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY - JÚN 2024

Študenti končiacich ročníkov všetkých študijných programov  sa môžu prihlásiť na štátnu záverečnú skúšku, ktorá sa bude konať v termíne od 03.06.2024 do 05.06.2024 prostredníctvom AiS2. Termín na prihlásenie na ŠZS v AIS2 je od 06.05.2024 do 11.05.2024.

Na ŠZS sa môžu prihlásiť len tí študenti, ktorí majú splnené všetky študijné povinnosti (skúšky, hodnotené zápočty, odovzdaná elektronická verzia záverečnej práce v AiS2, odovzdaná tlačená verzia záverečnej práce - 1 kus na št. oddelení). 

Každý študent sa musí prihlásiť na všetky (doposiaľ neabsolvované) štátnicové predmety!!

Pri prihlasovaní na ŠZS postupujte podľa návodu → Návod pre prihlasovanie na štátnice


Povinnosti študenta pri odovzdávaní záverečnej práce:

Študent odovzdáva záverečnú prácu jedenkrát v tlačenej podobe, (osobne, alebo poštou na študijné oddelenie).
Väzba obalu čierna, zlaté písmo podľa → Smernice č. 1/2018 o náležitostiach záverečných prác.
Za obalom nasleduje titulný list upravený podľa → Smernice č. 1/2018 o náležitostiach záverečných prác.
Za titulným listom nasleduje Zadávací list vytlačený z AISu.
Evidenčné číslo práce sa v záverečnej práci neuvádza.
Obsah záverečnej práce uvedený v Zadávacom liste sa zhoduje s obsahom vytlačenej aj elektronickej verzie záverečnej práce.
Názov záverečnej práce, ktorý je na tlačenej verzii práce je totožný so Zadávacím listom a s elektronickou verziou práce.
V printovej aj elektronickej verzii práce sa nachádza abstrakt a kľúčové slová v slovenskom a anglickom jazyku, každý na osobitnej strane. 
Abstrakt nie je totožný s anotáciou práce uvedenou v Zadávacom liste.
V prípade, že je práca napísaná v inom ako slovenskom jazyku, je potrebné na záver práce uviesť resumé v slovenskom jazyku.

Pred odovzdaním práce je potrebné prácu nahrať do AiS2.

Návod na vloženie ZP do AiS2 nájdete kliknutím → TU

 

Odovzdanie prezentácie k obhajobe záverečnej práce:

Všetky potrebné informácie k odovzdávaniu PREZENTÁCIE K OBHAJOBE ZP nájdete na tomto odkaze → Pokyny k prezentácii

Prezentáciu je potrebné doručiť najneskôr 5 dní pred konaním ŠZS.

Odovzdanie licenčnej zmluvy k záverečnej práci:

Študent prostredníctvom AiS2 vyplní Licenčnú zmluvu s Centrálnym registrom záverečných prác o sprístupnení elektronickej verzie diela.

Spolu s prácou odovzdáva študent na študijnom oddelení 2 krát vytlačenú a podpísanú Licenčnú zmluvu so školou. Licenčnú zmluvu si študent stiahne na tomto odkaze → LICENČNÁ ZMLUVA.

 

Dôležité dátumy:

Odovzdávanie záverečných prác - do 09.05.2024.

Prihlasovanie na ŠZS v AiS2: od 06.05.2024 do 11.05.2024.

 

Štátne záverečné skúšky:

Medzinárodné podnikanie v obchode a službách (MPb+MPbe)03.06.2024

Ekonomika a manažment v obchodnom podnikaní (EMOPi): 04.06.2024

externá forma 2EMOPie – ŠZS - Manažérska komunikácia v cudzom jazyku:  04.06.2024

Hospodárska a podnikateľská etika (HPEb+HPEbe): 05.06.2024

Etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol (EVPm):  05.06.2024Ekonomika | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Go back

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.