AKTUALITY

Úhrada školného - letný semester

Upozorňujeme študentov na blížiaci sa termín začiatku letného semestra AR 2020/2021 a na základe Zmluvy o zabezpečení štúdia na súkromnej vysokej škole Vás žiadame o úhradu školného. Školné je potrebné uhradiť do 31.01.2021.

Výučba v letnom semestri začína 08.02.2021.

 

U P O Z O R N E N I E:

ŠKOLNÉ SA UHRÁDZA VÝLUČNE BEZHOTOVOSTNE, NA ÚČET ŠKOLY.

Banka: Slovenská sporiteľňa – pobočka Prešov

IBAN: SK 8409 000 000 000 502 611 848

Variabilný symbol: rodné číslo študenta     

Konštantný symbol: 0308     

Do poznámky pre prijímateľa uveďte prosím meno, priezvisko, ročník a  odbor                 

    

Výška školného pre jednotlivé odbory ostáva nezmenená.

680 €   Medzinárodné podnikanie v obchode a službách

425 €   Sociálne služby a poradenstvo (Bc.)

425 €   Hospodárska a podnikateľská etika

650 €   Etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol

650 €   Sociálne služby a poradenstvo (Mgr.)

700€    Ekonomika a manažment v obchodnom podnikaní (Ing.)

Go back

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.