SOCIÁLNE SLUŽBY A PORADENSTVO

Študijný program

Sociálne služby a poradenstvo

Študijný odbor Sociálna práca/Social Work
Forma štúdia denná / externá
Štandardná dĺžka štúdia 2 roky / 2,5 roka
Garant prof. Slavomír Mazur, PhD.
Získaný titul Magister (Mgr.)
Školné


650 €/semester
180 €/piaty semester
(pri externom štúdiu)

Informácie:ISM Slovakia
študijné oddelenie
+421 (0) 903 617 817
studijne@ismpo.sk

 

Charakteristika študijného programu

Študijný program Sociálne služby a poradenstvo v druhom stupni štúdia ponúka znalosti z teórie a praxe sociálneho poradenstva a jeho interdisciplinárnych súvislostí.

Ponúka súbor predmetov, ktorých znalosti vedú k poznaniu a pochopeniu rôznorodosti a komplexnosti príčin konkrétnych sociálnych problémov a patologických javov. Ponúka tiež znalosti v politicko-kultúrnych, sociálno-právnych a sociálno-ekonomických súvislostiach.

Program učí riešeniam konkrétnych sociálnych problémov v rámci sociálnych služieb, sociálnej práce a aplikovaného sociálneho poradenstva. Ponúka tiež znalosti v oblasti organizácie a riadenia sociálnych skupín, manželského i rodinného poradenstva ako aj probácie a mediácie a kariérneho poradenstva. Napokon program ponúka štúdium cudzieho jazyka na úrovni zodpovedajúcej druhému stupňu vysokoškolského štúdia.

Uplatnenie absolventa

Absolvent študijného programu Sociálne služby a poradenstvo obohateného o problematiku projektového a sociálneho manažmentu a tiež sociálno-právneho a sociálno-finančného poradenstva je pripravený aktívne pôsobiť v oblasti sociálnych služieb a aplikovaného sociálneho poradenstva ako:

  • špecializovaný pracovník v samospráve, štátnej a verejnej správe na národnej úrovni
  • samostatný špecializovaný sociálny poradca v manželskom, rodinnom, kariérnom, azylovom a terapeutickom poradenstve
  • odborník pre problematiku sociálno-právneho a sociálno-finančného poradenstva a tiež pre oblasť probácie a mediácie
  • odborný riadiaci pracovník na vyšších stupňoch riadenia v zariadeniach na poskytovanie sociálnych služieb rôzneho typu, personálnych agentúrach, neziskových a mimovládnych organizáciách vykonávajúcich činnosť v sociálnej oblasti a poradenskej činnosti ako aj v sociálno-terapeutických centrách
  • odborný garant vzdelávacích a rekvalifikačných kurzov a projektov v sociálnej oblasti
  • sociálny pracovník v zmysle Zákona č. 219/2014 Z.z. 

Aké sú možnosti pokračovania v štúdiu?

Absolventi môžu ďalej rozširovať svoje vzdelanie v rámci postgraduálneho štúdia, pričom sa môžu zamerať na rigorózne konanie v študijnom odbore sociálna práca a získať titul PhDr., alebo absolvovať profesijný vzdelávací program Master of Business Administration, prípadne postgraduálne štúdium Master of Laws v obchodno-právnom zameraní.

Uplatnenie absolventa | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Vybrané predmety, s ktorými sa stretnete počas štúdia

Ekonomické poradenstvo v sociálnej oblasti

O tom, že za finančné chyby sa platí a nič v živote nie je zadarmo, aj ďalšie vedomosti v oblasti finančnej gramotnosti získate po absolvovaní tohto zaujímavého predmetu.


Ekonomické poradenstvo v sociálnej oblasti | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Právne poradenstvo v sociálnej oblasti | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Právne poradenstvo v sociálnej oblasti

Okamžitá výpoveď, hodinová výpoveď a usmievavý úradník neexistujú. Avšak existuje predmet, ktorý vám objasní, čo všetko je právnym mýtom a čo realitou.


Projektový manažment v sociálnej sfére

Dostať podporu pre projekt zariadenia na pomoc ľuďom v núdzi z fondov Európskej únie? Ťažká úloha – ale, ak absolvujete náš predmet. Tento kurz vám totiž predstaví všetky kroky, ako na to.


Projektový manažment v sociálnej sfére | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Manželské a rodinné poradenstvo | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Manželské a rodinné poradenstvo

Položili ste si už jednoduchú a dnes možno aj otrepanú otázku o tom, čo je to láska? Skúste to. Nenašli ste odpoveď? Tento predmet vám v tom pomôže.


Metódy a techniky sociálneho poradenstva

Majú vaši známi a príbuzní problémy a vy neviete ako im pomôcť? Chcete spoznať aj inú techniku pomoci okrem pre vás známej výpočtovej či mobilnej? Príďte, ukážeme vám cestu a zároveň vás naučíme, ako týmto ľuďom odborne, ale hlavne opatrne poradiť, aby to vedeli prijať a pomohlo im to.

Metódy a techniky sociálneho poradenstva | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
© 2021 Všetky práva vyhradené pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Používame anonymizované súbory cookie, aby sme Vám poskytli najlepší zážitok z našej stránky a ochránili vaše osobné údaje. Ak budete pokračovať, povoľujete tým prijatie všetkých súborov cookie na stránke spoločnosti Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove. Viac informácii