AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV

Vážení študenti,

Tu nájdete informácie potrebné pre Vaše štúdium, prípadne iné oznamy, ktoré by Vás mohli zaujímať.

Z dôvodu prehľadnosti sú rozdelené do kategórií
(Študenti denného štúdia, Študenti externého štúdia, Študenti MBA…)

V prílohe návod, ako sa prihlásite na ZADANIE záverečnej práce. Ide o vypísané zadania, ktoré vyučujúci zadali do systému. Rovnako máte možnosť si tému dohodnúť individuálne – vtedy Vás prihlási Váš školiteľ po vzájomnej dohode.

Krátke inštruktážne video pre študenta VŠMP ISM k používaniu systému AiS2.

11. Aug 2020

PREDZÁPIS 2020/2021

V rámci predzápisu si študent zapisuje predmety - povinné, povinne voliteľné a výberové, ktoré bude študovať v nasledujúcom akademickom roku vrátane prenesených povinností. Na základe týchto informácií potom študent uskutoční konkrétny zápis na akademický rok 2020/2021 (podľa zverejneného harmonogramu – od 07. do 11.09.2020).

UPOZORNENIE: NEZABUDNITE SI ZAPÍSAŤ PRENESENÉ POVINNOSTI (prenášané predmety) !!!

Tento predzápis musí študent zrealizovať v AISe do 31.08.2020. Týka sa to všetkých študentov 2. a 3. ročníka bakalárskeho, magisterského a inžinierskeho štúdia v dennej aj v externej forme.

                                        

- študent si musí zapísať všetky povinné predmety pre príslušný AR

- povinne voliteľné predmety sa zapisujú podľa blokov

- ak študent nemá absolvovaný povinný alebo povinne voliteľný predmet z predchádzajúceho AR, je povinný si ho zapísať do nasledujúceho AR (tieto predmety sa nezarátavajú do celkového počtu kreditov).

 

Študent, ktorý si nevykoná zápis v čase do 31.08.2020 bude mať tento zápis spoplatnený čiastkou 10€.

 

Postupujte prosím podľa priloženého návodu: https://www.ismpo.sk/files/layout/pdf-subory/aktualne-informacie-pre-studentov/zapis1516.pdf

20. Jul 2020

RIGO-doklad o ukončení štúdia

Oznamujeme absolventom rigorózneho konania, ktoré sa konalo v dňoch 26.06.200 a 30.06.2020, že doklad o ukončení štúdia si budú môcť prevziať v čase od 9.00 do 13.00 hod. na študijnom oddelení.

20. Jul 2020

Oznámenie o prevzatí diplomu

Všetkým absolventom, ktorí ukončili svoje vysokoškolské štúdium v termíne

08.06. – 11.06.2020 srdečne blahoželáme k úspešnému zvládnutiu štátnej záverečnej skúšky. Vzhľadom k tomu, že tento akademický rok bol poznačený pandémiou, manažment školy sa prispôsobil danej skutočnosti a slávnostný promočný akt bol zrušený.

Oznamujeme Vám, že Vás radi privítame na Vašej alma mater pri odovzdávaní dokladov o ukončení štúdia.

Doklady o ukončení štúdia budete mať k dispozícii v čase od 09.00 do 13.00 hod. na študijnom oddelení .

V zmysle Smernice č. 5/2011 o školných poplatkoch je študent povinný uhradiť:

50€ poplatok za vydanie dvojjazyčného vysokoškolského diplomu

17€ poplatok za vysvedčenie o štátnej skúške

20€ poplatok za dodatok k diplomu

Banka: Slovenská sporiteľňa – pobočka Prešov
Účet (IBAN):  SK 8409000000000502611848
Variabilný symbol: rodné číslo uchádzača
Konštantný symbol: 0308

Do poznámky meno, priezvisko, odbor, forma štúdia – napr. Janko Hraško, MP, ES

K prevzatiu si so sebou doneste kópiu dokladu o úhrade.

Ďakujeme

11. Aug 2020

PREDZÁPIS 2020/2021

V rámci predzápisu si študent zapisuje predmety - povinné, povinne voliteľné a výberové, ktoré bude študovať v nasledujúcom akademickom roku vrátane prenesených povinností. Na základe týchto informácií potom študent uskutoční konkrétny zápis na akademický rok 2020/2021 (podľa zverejneného harmonogramu – od 07. do 11.09.2020).

UPOZORNENIE: NEZABUDNITE SI ZAPÍSAŤ PRENESENÉ POVINNOSTI (prenášané predmety) !!!

Tento predzápis musí študent zrealizovať v AISe do 31.08.2020. Týka sa to všetkých študentov 2. a 3. ročníka bakalárskeho, magisterského a inžinierskeho štúdia v dennej aj v externej forme.

                                        

- študent si musí zapísať všetky povinné predmety pre príslušný AR

- povinne voliteľné predmety sa zapisujú podľa blokov

- ak študent nemá absolvovaný povinný alebo povinne voliteľný predmet z predchádzajúceho AR, je povinný si ho zapísať do nasledujúceho AR (tieto predmety sa nezarátavajú do celkového počtu kreditov).

 

Študent, ktorý si nevykoná zápis v čase do 31.08.2020 bude mať tento zápis spoplatnený čiastkou 10€.

 

Postupujte prosím podľa priloženého návodu: https://www.ismpo.sk/files/layout/pdf-subory/aktualne-informacie-pre-studentov/zapis1516.pdf

20. Jul 2020

RIGO-doklad o ukončení štúdia

Oznamujeme absolventom rigorózneho konania, ktoré sa konalo v dňoch 26.06.200 a 30.06.2020, že doklad o ukončení štúdia si budú môcť prevziať v čase od 9.00 do 13.00 hod. na študijnom oddelení.

20. Jul 2020

Oznámenie o prevzatí diplomu

Všetkým absolventom, ktorí ukončili svoje vysokoškolské štúdium v termíne

08.06. – 11.06.2020 srdečne blahoželáme k úspešnému zvládnutiu štátnej záverečnej skúšky. Vzhľadom k tomu, že tento akademický rok bol poznačený pandémiou, manažment školy sa prispôsobil danej skutočnosti a slávnostný promočný akt bol zrušený.

Oznamujeme Vám, že Vás radi privítame na Vašej alma mater pri odovzdávaní dokladov o ukončení štúdia.

Doklady o ukončení štúdia budete mať k dispozícii v čase od 09.00 do 13.00 hod. na študijnom oddelení .

V zmysle Smernice č. 5/2011 o školných poplatkoch je študent povinný uhradiť:

50€ poplatok za vydanie dvojjazyčného vysokoškolského diplomu

17€ poplatok za vysvedčenie o štátnej skúške

20€ poplatok za dodatok k diplomu

Banka: Slovenská sporiteľňa – pobočka Prešov
Účet (IBAN):  SK 8409000000000502611848
Variabilný symbol: rodné číslo uchádzača
Konštantný symbol: 0308

Do poznámky meno, priezvisko, odbor, forma štúdia – napr. Janko Hraško, MP, ES

K prevzatiu si so sebou doneste kópiu dokladu o úhrade.

Ďakujeme

16. Jan 2019
Magisterské študijné programy | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Business večierok (party) 30.1.2019

Business večer ISM sa konal 30.januára na Hlavnej 129 v Prešove (Botanique Art). Zároveň bol aj súčasťou dňa otvorených dverí VŠ MP ISM Slovakia v Prešove. Celú akciu ukončila netradičná módna prehliadka redizajnovaných odevov. Študentky našej školy osobne predviedli 44 atraktívnych modelov. “Naša vysoká škola v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a…

26. Jun 2017
Magisterské študijné programy | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Shadowing Programme 2017

Want to spend one day looking behind the scenes at the United Nations in Vienna? The Shadowing Programme taking place from 24 October to 24 November 2017, will offer students the opportunity to accompany employees of the United Nations and Vienna-­based organizations for one entire working day and to gain exciting insights into the world…

12. Oct 2016
Magisterské študijné programy | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Berlin Startup Calling 2016

PONUKA SÚŤAŽE PRE MLADÝCH PODNIKATEĽOV – Berlin Startup Calling 2016 Minulý rok sme uverejnili náš štipendijný program ‘ShopAlike e-commerce Awards 2015′ určený pre perspektívnych...

© 2020 Všetky práva vyhradené pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Používame anonymizované súbory cookie, aby sme Vám poskytli najlepší zážitok z našej stránky a ochránili vaše osobné údaje. Ak budete pokračovať, povoľujete tým prijatie všetkých súborov cookie na stránke spoločnosti Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove. Viac informácii