MEDZINÁRODNÉ PODNIKANIE V OBCHODE A SLUŽBÁCH

Študijný program

Medzinárodné podnikanie v obchode a službách

Študijný odbor Ekonómia a manažment/
Economics and Management
Forma štúdia denná / externá
Štandardná dĺžka štúdia 3 roky / 4 roky
Garant Doc. Ing. Viera Kuzmišinová, PhD.
Získaný titul Bakalár (Bc.)    
Nadväzujúci
študijný program

inžiniersky študijný program
Ekonomika a manažment
v obchodnom podnikaní

Školné 680 €/semester
Informácie:


ISM Slovakia
študijné oddelenie
+421/51/75 81 797
studijne@ismpo.sk

 

Čo vás najviac oslovilo na štúdiu tohto študijného programu?

So štúdiom na tomto programe som bola spokojná. Každý z predmetov určite niečo prináša a jednotlivé cvičenia môžu byť nápomocné aj v praxi po absolvovaní štúdia. Ide o viac než len teoretický ekonomický odbor. Preto každému odporúčam štúdium na tejto vysokej škole s dobrými možnosťami pre uplatnenie v praxi.

Zuzana - referencie | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
— Zuzana

Štúdium tohto programu bolo nad moje očakávania. Tento program ma naučil ako pracovať v oblasti podnikateľských a obchodných aktivít. Každý z predmetov bol veľmi zaujimavý a to hlavne vďaka profesionálnemu prístupu pedagogického zboru, ktrorý študentom poskytuje veľmi dobré vedomostné zázemie, ale taktiež možnosti a cvičenia pre uplatnenie v praxi. Preto tento program odporúčam pre každého, kto sa zaujíma o podnikateľskú a obchodnú sféru.

Kristián - referencie | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
— Kristián

Na konci štvrtého ročníka na strednej škole som sa zamýšľala na akú vysokú školu pôjdem. Prichádzali k nám rôzni pedagógovia zo škôl. Mňa zaujala práve ISM z Prešova. Prečo? Pretože patrila a aj patrí medzi najlepšie vysoké školy na východe Slovenska. A je to tak. Začala som študovať medzinárodné podnikanie v obchode a službách, kde učenie nebolo len sedenie pri knihách a “bifľovanie sa”, ale využívanie teórie s praxou. Prístup pedagógov k nám študentom bol individuálny, pretože v skupine nás nebolo veľa, čo beriem za veľký prínos. Vedecké konferencie ktoré sa konajú každý rok na našej škole mne osobne veľmi pomohli, pretože som sa nielen dozvedela informácie z “prvej ruky”, ale rozhovor s kapacitou vo vede “face to face” je na nezaplatenie. Ak by som sa mala rozhodnúť na akú vysokú školu pôjdem, určite by som sa opäť rozhodla práve pre ISM v Prešove.

— Dagmar

Charakteristika študijného programu

Študijný program zahŕňa znalosti súvisiace so všeobecnou ekonomickou teóriou, finančnou a menovou problematikou, základné východiskové poznatky podnikovo-hospodárskej náuky o podstate a postavení podniku a jeho hospodárení.

 Zahŕňa tiež poznatky z matematiky, ako aj z práva a štatistiky v kontexte aplikácie v obchodných činnostiach. Program ďalej obsahuje základné poznatky z oblasti marketingu a jeho úlohy v rozvoji podniku, informatiku a uplatňovanie jej technológií v praxi. Obsahuje poznatky z oblasti národohospodárskej politiky, manažmentu, podnikových financií a účtovníctva v súvislosti s národnými i medzinárodnými štandardami. Program sa sústreďuje aj na otázky medzinárodného obchodu, obchodného podnikania a služieb. Ponúka poznatky z oblasti strategického a medzinárodného marketingu, distribučných systémov a logistiky, obchodnej prevádzky, výskumu trhu a z oblasti cestovného ruchu. Nemenej dôležitými poznatkami sú aj jazykové zdatnosti nadobúdané v rámci programu.

Uplatnenie absolventa

Absolvent študijného programu sa uplatní ako:

  • riadiaci pracovník s medzinárodne orientovaným vzdelaním na úrovni stredného manažmentu v malých a stredných podnikoch so zameraním svojich aktivít na oblasť medzinárodného obchodu
  • obchodný zástupca pre regionálne zastúpenie obchodných a distribučných spoločností
  • obchodný prevádzkar v hoteloch, reštauráciách, kúpeľných zariadeniach
  • vedúci pracovník v cestovných kanceláriách, rekreačných zariadeniach
  • je schopný zriadiť a viesť vlastnú obchodnú spoločnosť, živnosť

Aké sú možnosti pokračovania v štúdiu?

Absolventi môžu ďalej študovať na 2. stupni (Ing.) vysokoškolského štúdia v študijnom programe Ekonomika a manažment v obchodnom podnikaní

Uplatnenie absolventa | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Vybrané predmety, s ktorými sa stretnete počas štúdia

Obchodné podnikanie a obchodná prevádzka

Chcete mať ucelený prehľad problematiky obchodného podnikania z viacerých uhlov pohľadu ako je ekonomika, právo, manažment,
či logistika? Získate najnovšie poznatky a prístupy pre založenie podnikania i pre obchodnú prax.

Ekonomika | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
MBA štúdium | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Medzinárodný obchod

Chcete byť zbehlí v otázkach teórií a koncepcií cez vývojové trendy až k operáciám v medzinárodnom obchode? Máte záujem dozvedieť sa viac o medzinárodných menových systémoch, investičnej politike a medzinárodnej konkurenčnej schopnosti krajiny? Tento predmet je na to ako ušitý.

Manažment v hotelových a gastronomických službách

Zorientujte sa v podnikateľských aktivitách v sfére poskytovania služieb v hotelových a gastronomických zariadeniach, uvedomte si ekonomické prínosy a súčasné trendy v tejto oblasti.

ISM Prešov | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Katedra ekonomiky, manažmentu a marketingu | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Marketingové aplikácie a manažérske hry

Poviete si, že na výške sa s nami nikto nebude hrať? Nie je to celkom tak. Tento predmet vám okrem iného ukáže manažérske hry, priblíži vám fungovanie podniku v konkurenčnom prostredí pri simulovaní rôznych ekonomických podmienok.

Medzinárodný marketing

Chcete ovládať medzinárodné marketingové aktivity firmy, výber zahraničných trhov, vstup na zahraničný trh, či tvorbu medzinárodných marketingových stratégií? Tento predmet vám vo všetkom pomôže.


Študijné oddelenie | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
©
Používame anonymizované súbory cookie, aby sme Vám poskytli najlepší zážitok z našej stránky a ochránili vaše osobné údaje. Ak budete pokračovať, povoľujete tým prijatie všetkých súborov cookie na stránke spoločnosti Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove. Viac informácii