Ponuky stáží od WORKSPACE EUROPE


Študenti ISM  majú možnosť zúčastniť sa pracovnej stáže v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus+ aj po ukončení štúdia. Absolventské stáže, financované zo zdrojov EÚ v rámci programu Erasmus+, organizuje ISM v spolupráci s WorkSpace Europe n.o. Viac informácií o WorkSpace nájdete na www.workspaceeurope.sk

Stáže v rámci programu Erasmus+

Kto sa môže prihlásiť?

Študenti posledného ročníka bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa.

Doba trvania:

min. 2 a max. 12 mesiacov

Počet financovaných mesiacov:

Max. 3 mesiace.

450 – 590 EUR / mesiac (v závislosti od krajiny)

Počet odpracovaných hodín:

35 – 40h týždenne

Kedy môžem vycestovať:

po štátniciach (stáž musí byť absolvovaná do 12 mesiacov od ukončenia štúdia)

Aké stáže ponúka program?

 

-Absolventskú pracovnú stáž môžete absolvovať vo všetkých krajinách EÚ + Macedónsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Turecko

-Stáž musíte absolvovať do jedného roka po ukončení štúdia, ALE prihlásiť sa musíte ešte ako študent

 

 

Ako sa prihlásiť?

Potrebné informácie ako aj prihlášku nájdete na stránke WorkSpace Europe. Akékoľvek otázky posielajte na info@workspaceeurope.sk.

 

.

www.workspaceeurope.sk