PREDMETY V CUDZÍCH JAZYKOCH / LIST OF COURSES IN FOREIGN LANGUAGES


Zoznamy predmetov, ktoré môžu byť vyučované v cudzom jazyku:
/List of courses which could be learned in foreign language:

Dr.Ambrózy – ruský jazyk -
Dr.Ambrozy – Russian language -
1. Dejiny filozofie I.- History of Philosophy I. – 1.semester – hospodárska a podnikateľská etika / Business Ethics – skúška/exam – 6 kreditov/ 6 credits -
2. Dejiny filozofie II. – History of Philosophy II. – 3.semester – hospodárska a podnikateľská etika / Business Ethics – skúška/exam – 6 kreditov/ 6 credits -
3. Dejiny etiky I. – History of Ethics I. – 2.semester – hospodárska a podnikateľská etika / Business Ethics - skúška/exam – 6 kreditov / 6 credits -
4. Dejiny etiky II. – History of Ethics II. – 4.semester – hospodárska a podnikateľská etika / Business Ethics - skúška/exam – 6 kreditov / 6 credits -

Prof.Dupkala – anglický a ruský jazyk -
Prof.Dupkala – English and Russian language -
1. Dejiny filozofie I.- History of Philosophy I. - 1.semester – hospodárska a podnikateľská etika / Business Ethics - skúška/exam – 6 kreditov/ 6 credits -
2. Dejiny filozofie II. – History of Philosophy II. - 3.semester – hospodárska a podnikateľská etika / Business Ethics - skúška/exam – 6 kreditov/ 6 credits -
3. Dejiny etiky I. – History of Ethics I. – 2.semester – hospodárska a podnikateľská etika / Business Ethics – skúška/exam – 6 kreditov/ 6 credits -
4. Dejiny etiky II. – History of Ethics II. – 4.semester – hospodárska a podnikateľská etika / Business Ethics – skúška – 6 kreditov/ 6 credits -
5. Filozofická antropológia – Philosophical Anthropology – 3.semester – sociálne služby a poradenstvo / Business Ethics – skúška/exam – 6 kreditov/ 6 credits -
5. Filozofická antropológia – Philosophical Anthropology – 5. semester – hospodárska a podnikateľská etika / Business Ethics – skúška/exam – 6 kreditov/ 6 credits -
6. Filozofia výchovy – Philosophy of Education – 1.semester – sociálne služby a poradenstvo / Social Services and Consultancy – skúška/exam – 6 kreditov/ 6 credits
6. Filozofia výchovy – Philosophy of Education – 3.semester – hospodárska a podnikateľská etika / Business Ethics – skúška/exam – 6 kreditov/ 6 credits

PhDr.Ružbarská – anglický jazyk -
PhDr.Ruzbarska – English language
1. Teória výchovy - Theory of Education – 2.semester - sociálne služby a poradenstvo / Social Services and Consultancy – skúška/exam – 6 kreditov/ 6 credits
2. Pedagogika voľného času - Pedagogy of Free Time – 6.semester - sociálne služby a poradenstvo / Social Services and Consultancy – hodnotený zápočet/credit assignment- 2 kredity/ 2 credits
3. Metodológia praktických vied / Methodology of Practical Sciences – 1.semester -  hospodárska a podnikateľská etika / Business Ethics – skúška/exam – 6 kreditov/ 6 credits

Mgr.Polačko – poľský jazyk
Mgr.Polacko – Polish language
1. Základy etiky – Essentials of Ethics – 3.semester – sociálne služby a poradenstvo / Social Services and Consultancy – skúška/exam – 6 kreditov/ 6 credits
1. Základy etiky – Essentials of Ethics – 1.semester – hospodárska a podnikateľská etika / Business Ethics – skúška/exam – 6 kreditov/ 6 credits
2. Prehľad etických koncepcií – Overview of Ethical Concepts – 2.semester / hospodárska a podnikateľská etika / Business Ethics – skúška/exam – 6 kreditov/ 6 credits
3. Tradičná a súčasná etika – Traditional and Contemporary Ethics – 3.semester / hospodárska a podnikateľská etika / Business Ethics – skúška/exam – 6 kreditov/ 6 credits

 

Subjects available in English language – Department of Economics, Management and Marketing

doc. Vojěch Spáčil, CSc.

1. Marketing – 2 nd semester (6 credits) / exam

2  Strategic marketing – 1 st. semester (4 credits) / exam

3  Market research – 1st. semester (4 credits) / exam

doc. Martin Vološin, PhD.

1 Corporate economy – 1st. semester (5 credits) / exam

2 Product and quality – 1st semester (4 credits) / exam

Ing. Renáta Madzinová, PhD.

1 GET – Micro-economics – 1st semester (5 credits) / exam

2 GET – Macro-economics – 2nd semester (4 credits) exam

Ing. Iveta Sedláková

1 European Union – 1st semester (3 credits) / exam